Modul 1 og 2 - Introduktion og rollen som anklager

Modul 1 og 2 - Introduktion og rollen som anklager

Modul 1 – Rollen som anklager og introduktion til det gode retsarbejde

Formålet med modulet er, at du får en forståelse for rollen som anklager – herunder for de etiske spilleregler, den funktion du skal udfylde og den organisation du er en del af. Du introduceres til det gode retsarbejde og anklagerens kerneopgave. Endvidere skærpes din evne til at give og modtage feedback.

Læringsmål

• Du får en forståelse af rollen som anklager og for organisationen, dens strukturer og samarbejdsparter.

• Du har et overblik over grunduddannelsen og dens indhold.

• Du har en grundlæggende forståelse for grundelementerne i det gode retsarbejde.

• Du har et grundlæggende kendskab til de etiske regler og agerer inden for anklagerens adfærdsramme.

 

Modul 2 - Anklagerens metode til det gode retsarbejde

Formålet med modulet er, at du får en øget viden og forståelse for det gode retsarbejde og straffeprocessen. Dine kompetencer til at være reflekterende, selvledende og robust styrkes. Principperne for vidensdeling i anklagemyndigheden introduceres.

Læringsmål

• Du får en grundlæggende forståelse for straffeprocessen.

• Du kan optræde roligt og troværdigt i rollen som anklager.

• Du har indsigt i og kan reflektere over anklagerens opgave med legalitetskontrol.

• Du kan agere selvstændigt og har de basale redskaber til at være en selvledende og robust anklager.

• Du har et godt kendskab til egne styrker og udfordringer.

• Du deler viden og kan søge i Vidensbasen.