Anklagemyndigheden som arbejdsplads

Anklagemyndigheden som arbejdsplads

Af anklagemyndighedens overordnede HR-politik fremgår, at for at anklagemyndigheden kan løse sine opgaver og leve op til samfundets høje forventninger, er det afgørende, at organisationen har en stærk kultur med fælles værdier som saglighed, objektivitet og ansvarlighed i centrum. Det skal blandt andet være med til at sikre, at alle borgere, som anklagemyndigheden kommer i kontakt med – uanset om de er sigtet, tiltalt, offer eller vidne – bliver behandlet ordentligt og anstændigt.

Integritet, faglighed og kvalitetsfokus er derfor nogle af de vigtigste kernekompetencer for ansatte i anklagemyndigheden.

Som medarbejder i anklagemyndigheden bliver du en del af et fællesskab, der arbejder for retssikkerhed, juridisk kvalitet og faglighed i straffesagerne. 

Hvad enten du er jurist, studerende eller administrativ medarbejder, vil du i anklagemyndigheden opleve en arbejdsplads, hvor der er fokus på personlig og faglig udvikling, og hvor du vil opleve, at der bliver stillet krav til dig og din faglighed.

Vi har et godt og uformelt samarbejde på tværs af og mellem faggrupperne, for det er en nødvendighed, når vi skal løse vores opgaver bedst muligt.

Vi tror på, at sparring giver resultater.

Vi har fokus på, at vores medarbejdere trives, når de løser deres opgaver, også selvom der er travlt.  Derfor lægger vi vægt på en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv.

At arbejde i anklagemyndigheden

En typisk arbejdsdag for en ny anklager i anklagemyndigheden er præget af uforudsigelighed, hvor du som anklager skal tage stilling til en række spørgsmål fra politiet, anklagerkolleger, forsvarsadvokater eller andre. Derudover er dit arbejde kendetegnet ved en vekselvirkning mellem at arbejde på kontoret og føre sager i retten. 

Du får meget hurtigt ansvar for dine egne sager, og det er en stor udfordring, men også noget, du meget hurtigt vokser med og bliver dygtigere af.

Du har selv kontakt med alle de aktører, der er i sagen. Og du er selv ansvarlig for at lægge strategien for, hvordan sagen skal føres, hvilke spørgsmål der skal stilles til vidner og gerningsmænd, og hvordan sagen til slut skal procederes.

Du får stort ansvar fra begyndelsen, men der er altid hjælp at hente fra mere erfarne folk. Og fra den første dag får du en mentor, der kan hjælpe dig med både det juridiske og praktiske i jobbet.

Ansættelse og lønforhold

Som anklagerfuldmægtig er du ansat som fuldmægtig inden for Justitsministeriets område. Derfor er du omfattet af overenskomsten for akademikere i staten. Det betyder, at du f.eks. får løn under barsel og forældreorlov, særlige feriedage, en god pensionsordning med tilknyttet gruppelivsforsikring og betalt frokost.

Hvis du er nyuddannet, vil du blive indplaceret på basisløntrin fire i overenskomsten. Samtidig vil du få et rådighedstillæg, så din månedsløn inkl. pension udgør omkring 36.250 kroner. Hertil kommer, at du som anklagerfuldmægtig vil få et funktionsbestemt tillæg for deltagelse i vagt. 

Lønudviklingen følger overenskomsten og forhåndsaftaler. Det betyder, at du løbende vil få tillæg som følge af nye kvalifikationer og funktioner.

Som administrativ medarbejder vil du være ansat på det enkelte tjenestested. Du er omfattet af OAO-overenskomsten. Det betyder, at du eksempelvis får løn under barsel og forældreorlov, særlige feriedage, en god pensionsordning med tilknyttet gruppelivsforsikring og betalt frokost. Din arbejdsuge er som udgangspunkt 37 timer. Din løn som nyansat er cirka 27.300 om måneden inklusiv pension. Hvis du har overarbejde, vil du få betaling herfor ud over lønnen.

Moderne og fleksibel arbejdsplads 

Fleksibilitet er noget, vi lægger vægt på for at sikre anklagemyndigheden som en moderne og attraktiv arbejdsplads. Som anklager er din arbejdsuge som udgangspunkt 37 timer, men der kan naturligvis være situationer, hvor en stor sag kræver din særlige indsats. Derfor har du som anklager en forpligtelse til at stå til rådighed med indtil 20 timer i kvartalet, som du får tillæg for. Herudover er du omfattet af en merarbejdsordning, som giver dig ret til afspadsering eller merarbejdsbetaling.

Vi er fleksible og giver for både anklagere og administrative medarbejdere gode muligheder for blandt andet at arbejde på nedsat tid i en kortere eller længere periode.    

Læs mere om anklagemyndigheden  

Sådan er vi organiseret