Tiltale

Tiltale

Anklagemyndigheden rejser tiltale, hvis den vurderer, at der er beviser nok til at få en sigtet person dømt. At rejse tiltale betyder, at sagen bliver sendt til retten med et anklageskrift, der beskriver den strafbare handling. Personen, som tidligere var sigtet, er nu tiltalt.

Når retten har modtaget anklageskriftet, bliver sagen berammet. Det vil sige, at retten fastsætter dato og tidspunkt for retsmødet i sagen. Herefter bliver den eller de tiltalte og vidnerne i sagen indkaldt. Her kan du læse mere om, hvordan en sag kan slutte, hvis den ikke bliver sendt i retten.

Tilbage til straffesagens forløb