Straffesagens forløb - for dig, der er offer eller vidne

Straffesagens forløb - for dig, der er offer eller vidne

Her kan du læse om straffesagens forløb fra anmeldelse af forbrydelsen, til sagen bliver afgjort.

I sagsforløbet oven for kan du vælge, hvilken del af straffesagen, du vil læse mere om. Klik dig frem og læs mere om de forskellige faser i straffesagen.

Gode råd til ofre og vidner

Ofte stillede spørgsmål og svar

Se eller download vejledningsfolder til ofre for en forbrydelse