Modul 8 - Organisation

Modul 8 - Organisation

Modul 8 – Organisation

Formålet med modulet er at skabe forståelse for og overblik over organisationen og indsigt i karriereveje i politiet og anklagemyndigheden og egne kompetencer. Dermed styrkes din mulighed for at navigere selvstændigt i organisationen.

Læringsmål

• Du har grundlæggende viden om mål- og resultatstyring, ledelse, økonomi m.v. og forstår den politisk styrede organisation, som du er en del af.

• Du har indsigt i dine egne kompetencer og udviklingsmuligheder og er i gang med at afklare dine ambitioner og ønsker til karriere og turnus.

• Du føler dig hjemme i organisationen og har mod på at tage selvstændige initiativer også af organisatorisk karakter.