Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis

Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter om blandt andet lov-fortolkning, strafniveau, processuelle temaer og bevismæssige forhold.

Anklagemyndigheden har derfor også i 2024 udpeget en række fokusområder, som følges særligt nøje, og hvor anklagemyndigheden arbejder strategisk med at afklare en række spørgsmål i retspraksis.

En afklaring i retspraksis sker som udgangspunkt ved behandling af straffesager i byretten og landsretten. I nogle tilfælde vil der være behov for at søge egnede sager indbragt for Højesteret med henblik på afklaring af et spørgsmål.

Aktuelle anklagerfaglige fokusområder
Opsamlinger på afsluttede anklagerfaglige fokusområder