Vores ansættelsesprocedure

Vores ansættelsesprocedure

I anklagemyndigheden gælder forskellige ansættelsesprocedurer afhængigt af, hvilken stilling du søger.

Anklagere ansættes på Justitsministeriets område 

Anklagemyndigheden er en del af Justitsministeriets fælles ansættelsesområde. Som anklager i anklagemyndigheden har du derfor mulighed for at rokere til andre arbejdspladser på ministerområdet som led i din karriere.

Vi har to årlige fælles rekrutteringer med Justitsministeriet, som ligger i februar og september. Runderne er møntet på nyansættelser af jurister til stillinger i anklagemyndigheden eller de øvrige myndigheder på Justitsministeriets område.

Hvis du vil være anklager, skal du derfor indsende en ansøgning elektronisk via Justitsministeriets karriereportal.

Når ministeriet har modtaget din ansøgning, vil de kort tid efter sende dig en bekræftelse på, at de har modtaget din ansøgning. Når ansøgningsfristen er udløbet, bliver ansøgningerne gennemgået af Justitsministeriets ansættelsespanel, som består af Justitsministeriets departement, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Civilstyrelsen, Datatilsynet, Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Kriminalforsorgen. Derefter udvælges de ansøgere, som bliver indkaldt til samtale.

Hvis du bliver indkaldt til samtale, vil du få tilsendt en række dokumenter – herunder et oplysningsskema, som du skal udfylde, samt en samtykkeerklæring om, at vi må undersøge dig i politiets registre, hvis vi overvejer at tilbyde dig ansættelse.

Såfremt du bliver kaldt til en samtale til et job i anklagemyndigheden, vil samtalen blive afholdt hos Rigsadvokaten. En samtale varer godt en halv time, og fra vores side deltager medarbejdere fra Rigsadvokatens HR-enhed.

Når samtalerne er afholdt, vil en evalueringsproces gå i gang, og først derefter vil du få svar på din ansøgning..

Der er tre mulige svar:

  • Et tilsagn

  • Et boblersvar (et boblersvar er formelt set et afslag, men det er en tilkendegivelse fra vores side om, at vi finder dig egnet til en af de stillinger, som du har søgt)

  • Et afslag 

Hvis du bliver fundet egnet til en stilling som anklager i en politikreds, vil du eventuelt blive indkaldt til en 2. samtale i politikredsen. Når 2. samtalen er gennemført, vil der blive taget stilling til, om du kan tilbydes ansættelse.

Administrative medarbejdere, elever og studenter ansættes ved det enkelte embede

Som administrativ medarbejder, elev eller student bliver du ansat af det embede, hvor du arbejder, f.eks. hos en statsadvokat eller i en politikreds.

Stillinger slås løbende op igennem hele året og vil typisk ligge her på hjemmesiden og/eller på jobnet.dk samt for så vidt angår studenterstillingerne på universiteternes jobportaler.

​Hvis du vil være administrativ medarbejder, elev eller student skal du indsende en ansøgning elektronisk via e-rekrutteringssystemet.

Når din ansøgning er modtaget, vil du kort tid efter modtage en bekræftelse på, at din ansøgning er modtaget. Når fristen er udløbet, vil ansøgningen blive gennemgået af det lokale ansættelsespanel, som udvælger de ansøgere, der skal indkaldes til samtale.

Hvis embedet overvejer at tilbyde dig ansættelse, vil du blive bedt om at give samtykke til, at vi må undersøge dig i politiets registre.

Når samtalerne er afholdt, får ansøgerne svar på deres ansøgning.  

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om at arbejde i anklagemyndigheden, om vores uddannelsesprogrammer, om hvordan du skal ansøge eller andet, er du velkommen til at kontakte Rigsadvokatens HR-center:

Mail: karriere@ankl.dk

Tlf.: 72 68 90 00

Læs mere om anklagemyndigheden

Gå på opdagelse i anklagemyndighedens karriereveje