Politiets afhøring af sigtede

Politiets afhøring af sigtede

I langt de fleste straffesager er afhøring af sigtede og vidner en vigtig del af politiets efterforskning.

Afhøringerne, der bliver skrevet ind i politirapporter, indgår i straffesagen. Rapporterne anvendes både under efterforskningen og eventuelt senere under selve retssagen.

Det er frivilligt, om en sigtet vil afgive forklaring til politiet. Dog har alle pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato, hvis politiet beder om det. Hvis man ikke giver politiet oplysningerne, når man bliver bedt om det, risikerer man både at få en bøde og blive anholdt.

Hvor foregår afhøringen?

Hvis du bliver sigtet, vil politiet afhøre dig. Politiets afhøring vil normalt foregå på den lokale politistation. Det gælder navnlig, hvis afhøringen forventes at tage længere tid.

Afhøringen kan også foregå på gerningsstedet eller på det sted, hvor politiet kontakter dig (eksempelvis din bopæl). I visse tilfælde sker afhøringen telefonisk.

Hvordan foregår afhøringen?

Før du bliver afhørt, skal politiet oplyse dig om sigtelsen, og om at du ikke har pligt til at udtale dig.

Din forsvarer har ret til at være stede under afhøringen, hvis du ønsker det. Forsvareren har adgang til at stille supplerende spørgsmål under afhøringen. Læs mere om forsvareren.

Politiet skriver din forklaring i en politirapport, som du vil få mulighed for at læse igennem, og som du kan underskrive, hvis du er enig i indholdet. Du har ikke pligt til at læse eller underskrive politirapporten. Hvis du har tilføjelser eller rettelser til det, politiet har skrevet ned, skal det også tages med i rapporten. 

Nogle gange kan det være nødvendigt at afhøre dig flere gange i løbet af efterforskningen.

Medmindre du er anholdt, er det frivilligt, om du vil følge med på politistationen for at blive afhørt. Hvis du er anholdt, vil der oftest blive foretaget en afhøring på politistationen, hvis du ønsker at udtale dig. Læs mere om anholdelse.

Hvis du er under 18 år, skal der som udgangspunkt være en repræsentant fra den kommune, hvor du bor, til stede. I nogle tilfælde kan dine forældre også være til stede under en afhøring. 

Her kan du læse om, hvordan en afhøring i retten foregår