Straffesagens forløb - for dig, der er sigtet

Straffesagens forløb - for dig, der er sigtet

Her kan du læse om straffesagens forløb fra efterforskning af forbrydelsen, til sagen bliver afgjort.

I sagsforløbet kan du vælge, hvilken del af straffesagen du vil læse mere om. Klik dig frem og læs mere om de forskellige faser i straffesagen.