Straffesagens forløb - for dig, der er sigtet

Straffesagens forløb - for dig, der er sigtet

Her kan du læse om straffesagens forløb fra efterforskning af forbrydelsen, til sagen bliver afgjort.

I sagsforløbet kan du vælge, hvilken del af straffesagen du vil læse mere om. Klik dig frem og læs mere om de forskellige faser i straffesagen.

 

Der er to muligheder for sagens forløb:

 1.  

  Efterforskning, sigtelse og anholdelse

  Sagen afsluttes uden retssag

 2.  

  Efterforskning, sigtelse og anholdelse

  Tiltale

  Retssag

  Dom

  Efter dom

Efterforskning, sigtelse og anholdelse     Tiltale   Retssag   Dom   Efter dom Sagen afsluttes uden retssag