Anmeldelse og efterforskning

Anmeldelse og efterforskning

Hvis du har været udsat for eller er vidne til en forbrydelse, er det vigtigt, at du anmelder det til politiet. Du kan anmelde forbrydelsen telefonisk, skriftligt (også pr. mail) eller ved at møde personligt op på politistationen. Læs mere om, hvordan du anmelder en forbrydelse på politi.dk

Det er vigtigt, at du anmelder forbrydelsen så hurtigt som muligt efter, at den er begået.

Du er ikke forpligtet til at anmelde forbrydelsen til politiet, men det kan være nødvendigt, hvis du skal have erstatning for en skade, du har lidt som følge af forbrydelsen.

Hvis du har været udsat for personskade, eksempelvis efter vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten som følge af den forbrydelse, du har været udsat for. Du kan normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået. Kravet om anmeldelse inden for 72 timer gælder ikke i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn, der er begået efter den 1. april 2016. Læs mere om erstatning på Erstatningsnævnets hjemmeside.

Når der er begået en forbrydelse, begynder politiet at efterforske sagen, hvis der er spor eller andre oplysninger, der kan føre til, at sagen bliver opklaret. Normalt starter politiet efterforskningen med at afhøre den eller de personer, som ved eller har set noget, der har betydning for sagen.

Der kan også være tekniske spor, som politiet skal undersøge. Det kan være fingeraftryk, DNA-spor eller optagelser fra en videoovervågning.

Hvis politiet vurderer, at der er rimelig grund til at mistænke en bestemt person, sigter politiet ham eller hende for forbrydelsen. Når efterforskningen er slut, beslutter anklagemyndigheden, hvad der videre skal ske.

Tilbage til straffesagens forløb