Om anklagemyndigheden

Om anklagemyndigheden

Vi arbejder for retfærdighed

I anklagemyndigheden arbejder vi hver dag med at skabe retssikkerhed og sikre, at straffesager bliver behandlet på en retfærdig måde. Vores kerneopgave er at retsforfølge strafbare forhold, at skyldige bliver draget til ansvar, og at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. Vi bidrager til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund, og vi behandler alle mennesker og sager ud fra høje idealer om objektivitet, uafhængighed og integritet.

Anklagemyndigheden er en gammel institution grundfæstet i dybe værdier. Vi har samtidig en udviklingskultur, hvor vi hver eneste dag tilstræber at forbedre og forny os – netop for at bevare vores værdigrundlag. Vi er stolte af, at Danmark er blandt de lande, hvor befolkningen har den højeste tiltro til straffesystemet. 

Du kan kende os på kvaliteten af vores arbejde. Vi ser det nemlig som et kald, hvor ordentlighed er selve meningen med vores virke. Du kan også kende os på vores tydelighed i alt, hvad vi siger og gør, sådan at du oplever, at vi kommunikerer og er til stede på en relevant og troværdig måde. Og du kan kende os på vores dedikation, fordi vi faktisk elsker vores arbejde, og fordi vi er en del af et stærkt fællesskab med dygtige og ambitiøse mennesker.

De fleste af vores medarbejdere har deres daglige arbejde i landets 12 politikredse, hvor de møder i byretten. Anklagemyndigheden består herudover af tre statsadvokaturer, der fører tilsyn med politikredsene og fører straffesager ved landsretterne. Øverste leder af anklagemyndigheden er Rigsadvokaten, og det er anklagere fra Rigsadvokaten, der møder i Højesteretssager. 

Se hvordan anklagemyndigheden er organiseret