Sigtelse

Sigtelse

Hvis politiet vurderer, at der er en rimelig grund til at mistænke en bestemt person for at have begået en forbrydelse, sigter politiet ham eller hende for forbrydelsen. Bliver du sigtet, fortæller politiet dig, hvilken forbrydelse du er sigtet for.

Som sigtet i en straffesag, har du en række rettigheder, som politiet vil oplyse dig om.

Det er frivilligt, om du vil udtale dig til politiet. Du har altså ikke pligt til at bidrage med oplysninger til sagens opklaring. Dog har du pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato. Hvis man ikke giver politiet oplysningerne, når man bliver bedt om det, risikerer man både at få en bøde og blive anholdt.

Som sigtet har du som udgangspunkt ret til at vælge en forsvarer. Læs mere om forsvareren. Du kan eventuelt tale med din forsvarer om, hvorvidt du skal udtale dig til politiet. Hvis du udtaler dig, vil afhøringen af dig indgå i sagen. Læs mere om politiets afhøring.

Selv om det er frivilligt, om du vil udtale dig, har du – for at kunne varetage dine interesser – krav på at blive hørt. Du har derfor ret til at udtale dig om sagen og de oplysninger, der indgår i sagen. Du – eller din forsvarer – kan også bede politiet om at foretage efterforskningsskridt, som I mener, er relevante for sagen. Det kan f.eks. være afhøring af vidner eller tekniske undersøgelser – fingeraftryk, DNA-spor, indhentelse af teleoplysninger eller optagelser fra videoovervågning.

Du har ikke pligt til at møde til afhøring hos politiet. Hvis der bliver afholdt retsmøder i den sag, du er involveret i, kan du dog blive pålagt at være til stede.

Din forsvarer har adgang til at se sagens politirapporter og øvrigt materiale, der indgår i sagen. Hvis du ikke har en forsvarer, kan du få lov til at gennemse sagen hos politiet. Du vil i nogle tilfælde kunne få udleveret en kopi af materialet. Politiet kan i visse særlige tilfælde helt eller delvis nægte dig adgang til at se sagen, før sagen er endeligt afsluttet.

Hvis du er under 18 år og bliver sigtet i en straffesag, underretter politiet de sociale myndigheder i den kommune, hvor du bor. En repræsentant fra de sociale myndigheder får adgang til at overvære en afhøring af dig hos politiet eller i retten. Politiet underretter også dine forældre. I nogle tilfælde kan dine forældre være til stede under en afhøring.