Ofte stillede spørgsmål fra ofre

Ofte stillede spørgsmål fra ofre

Har du været udsat for en forbrydelse? Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål fra ofre.

Spørgsmål og svar

Du kan anmelde forbrydelsen telefonisk, skriftligt (også pr. mail) eller ved at møde personligt op på politistationen. Læs mere om anmeldelse på politiets hjemmeside.

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, kan du få en advokat til at hjælpe dig. Det kan der også være mulighed for, hvis du har været udsat for anden alvorlig kriminalitet. Advokaten kaldes for en bistandsadvokat, og det er gratis for dig at få hjælp af advokaten både før og under retssagen.

Læs mere om muligheden for at få en bistandsadvokat.

Hvis du som offer for en forbrydelse har lidt et tab, kan du som udgangspunkt få behandlet dit erstatningskrav under retssagen mod den, der er tiltalt for at have begået forbrydelsen. Hvis du har en bistandsadvokat kan han eller hun hjælpe dig med at fremsætte dit krav om erstatning. Hvis du har været udsat for personskade eksempelvis efter vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten som følge af den forbrydelse, du har været udsat for.

Læs mere om muligheden for at få erstatning.

Læs mere om muligheden for at få en bistandsadvokat.

Nej, et offer i en straffesag kan ikke beslutte, om en dom skal ankes til landsretten. Det er tiltaltes eller anklagemyndighedens beslutning.

Et konfliktråd er et frivilligt møde mellem dig og gerningsmanden, hvor du under trygge forhold kan tale med gerningsmanden om det, der er sket, og hvordan det har påvirket dig. Gerningsmanden kan forklare om sine overvejelser omkring forbrydelsen.

Konfliktrådet erstatter ikke en retssag, og gerningsmanden vil stadig blive straffet. Læs mere om konfliktråd.