Forsvareren

Forsvareren

Mød en forsvarer


En forsvarer er en advokat, der repræsenterer den tiltalte under straffesagen. Forsvareren behøver ikke at være objektiv, og hans eller hendes opgave er alene at varetage den tiltaltes interesser.

En forsvarers opgave er at fremhæve alle de oplysninger og omstændigheder, der taler for, at den tiltalte ikke er skyldig i den tiltale, som anklagemyndigheden har rejst.

I forbindelse med spørgsmålet om den straf, som tiltalte skal idømmes, skal forsvareren fremhæve alt det, der taler for, at straffen fastsættes så mildt som muligt. Når der er afsagt dom i sagen, skal forsvareren rådgive den tiltalte om mulighederne for at anke sagen til landsretten eller Højesteret.

Hvis den tiltalte bliver dømt, skal han eller hun betale sagens omkostninger, også forsvarerens salær.