Opsamlinger

Opsamlinger

Opsamlinger

Læs opsamlinger på anklagemyndighedens tematilsyn.

Opsamlinger

Fokus på sager om internetbedrageri

I december 2018 blev der oprettet et nyt landsdækkende center (LCIK) under Københavns Politi, for at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet på internettet.

LCIK har bl.a. kompetencen til at henlægge visse sager om bedrageri og misbrug af betalingskortoplysninger begået på internettet.
Statsadvokaten i København har gennemført et tematiseret tilsyn med LCIK i 4. kvartal 2019 for at sikre en korrekt og ensartet praksis for henlæggelse af sager om internetbedrageri.

Rigsadvokaten har modtaget en opsamling på tematilsynet fra Statsadvokaten i København og har i den forbindelse noteret sig, at der er sket en ophobning af sager i LCIK, herunder sager til henlæggelse. Rigsadvokaten har dog også samtidig noteret sig, at udviklingen i sagsproduktionen i LCIK har været stærkt stigende i løbet af 2019.

Rigsadvokaten finder samlet set resultatet af tematilsynet, som har været koncentreret om praksis for henlæggelse af sager i LCIK, tilfredsstillende. Tematilsynet giver derfor ikke anledning til iværksættelse af yderligere initiativer eller udviklingstiltag og udgår af den centrale tilsynsplan.

Statsadvokaten i København har dog også i 2020 fortsat stor fokus på udviklingen i sagsbeholdningen og på sagsbehandlingen i LCIK i forbindelse med det løbende tilsyn.

Du kan læse opsamlingen på tematilsynet her.