Efter dom

Efter dom

Hvis du er offer i en straffesag, kan du bede retten eller anklagemyndigheden om en kopi af dommen, når sagen er slut.

Hvis du ikke har været indkaldt som vidne i byretten, men har bedt om at få besked om, hvor og hvornår sagen bliver behandlet i byretten, får du også besked, hvis dommen senere bliver anket til landsretten. Du får også besked, hvis du skal vidne i landsretten.

I nogle sager - eksempelvis sager om grov vold eller seksualforbrydelser – kan du som offer bede politiet om at få besked, når gerningsmanden har afsonet sin straf, bliver prøveløsladt, har første uledsagede udgang fra fængslet samt ved gerningsmandens eventuelle medvirken i et tv- eller radioprogram mv.

Det er en betingelse, at gerningsmanden har været varetægtsfængslet inden dommen. Din bistandsadvokat eller politiet kan fortælle dig om dine muligheder.

Tilbage til straffesagens forløb