Efter dom

Efter dom

Hvis du er offer i en straffesag, kan du bede retten eller anklagemyndigheden om en kopi af dommen, når sagen er slut.

Hvis du ikke har været indkaldt som vidne i byretten, men har bedt om at få besked om, hvor og hvornår sagen bliver behandlet i byretten, får du også besked, hvis dommen senere bliver anket til landsretten. Du får også besked, hvis du skal vidne i landsretten.

I nogle sager kan du bede politiet om at få besked, når gerningsmanden har afsonet sin straf eller bliver prøveløsladt. Det gælder eksempelvis sager om grov vold eller seksualforbrydelser.

Du kan også bede politiet om at give dig besked om blandt andet gerningsmandens første uledsagede udgang fra fængslet samt ved gerningsmandens eventuelle medvirken i et tv- eller radioprogram mv.

Det er en betingelse, at gerningsmanden har været varetægtsfængslet inden dommen. Din bistandsadvokat eller politiet kan fortælle dig om dine muligheder.

Tilbage til straffesagens forløb