Administrativ leder

Administrativ leder

Anklagemyndigheden har fokus på, at den administrative leder skal beherske et højt ledelsesfagligt niveau, og vi stiller store krav til dine evner for at udøve professionel ledelse med fokus på at sikre retning, fremme en stabil, men innovativ tilgang til driftsopgaver og samtidig opretholde et godt arbejdsmiljø. Den administrative leder rekrutteres ofte fra politi og anklagemyndighed, men kan også rekrutteres med en baggrund fra tilsvarende lederstillinger i andet offentligt eller privat regi.

Udviklingen i stillingen som administrativ leder sker ved den almindelige opgavevaretagelse i stillingen og ved, at den enkelte i lyset af organisationens behov og personlige ønsker løbende overvejer og søger muligheder for rokering og PU-forløb mv. internt ved embedet eller på tværs af embeder med henblik på kompetenceudvikling. Herudover vil det være naturligt at understøtte udvikling i lederrollen med fortsat lederuddannelse på diplom- eller masterniveau ud fra den enkeltes erfaring og ledelsesmæssige baggrund og uddannelse.

De ledelsesmæssige kompetencer videreudvikles desuden ved at deltage i projektorienteret arbejde, arbejdsgrupper og i ERFA-grupper med ledelsesmæssige opgaver eller udfordringer som en del af dagsordenen indgår med embedernes advokaturchefer eller vicestatsadvokater i anklagemyndighedens ledelsesteam, som ledes af chefanklageren eller statsadvokaten.

Lederen deltager i Rigsadvokatens Netværk for administrative ledere, som mødes 3 – 4 gange årligt for at drøfte tværgående emner af betydning for anklagemyndighedens administrative medarbejdere og ledere

Mød en administrativ leder

"Jobbet giver mening for mig, fordi jeg ved, jeg er med til at levere en ydelse i straffesagskæden, og jeg ved, der er nogle borgere på den anden side, der er afhængige af, at vi udfører arbejdet godt."

Mød Helle Nørregaard, administrativ leder i Sydøstjyllands Politi.

 

Læs mere om anklagemyndigheden som arbejdsplads