Er du offer for en forbrydelse i udlandet?

Er du offer for en forbrydelse i udlandet?

Anmeldelse

Hvis du har været udsat for en forbrydelse i udlandet, skal du som udgangspunkt anmelde forbrydelsen i det land, hvor den er begået.

Har det ikke været muligt at anmelde forbrydelsen i det land, hvor den er begået, eller har du været udsat for seksuelle overgreb, grovere vold eller lignende, kan du anmelde forbrydelsen til dansk politi. Dette gælder dog kun, hvis forbrydelsen er begået i et andet EU-land, og det vil altid være en god idé at anmelde forbrydelsen i det land, hvor den er begået.
Det vil normalt være politiet i det land, hvor forbrydelsen er begået, som efterforsker og behandler sagen. Det gælder også, selvom du anmelder forbrydelsen til dansk politi.

Danmark er omfattet af Europarådets konventioner og har dermed forpligtet sig til at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og vold i hjemmet samt beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug. Dermed kan ofre for strafbare handlinger omfattet af konventionerne indgive en anmeldelse i det land, hvor de har bopæl. Dette gælder dog kun hvis den stat, hvor lovovertrædelsen er begået, også har tilsluttet sig Europarådets konventioner. Konventionerne og oplysninger om hvilke lande, der har ratificeret konventionerne, kan findes på Europarådets hjemmeside.

 

Bistandsadvokat

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan du i visse tilfælde få en bistandsadvokat. En bistandsadvokat er en advokat, der uden omkostninger for dig, kan hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen.

Hvis du ikke allerede har en bistandsadvokat i det land, hvor forbrydelsen er begået, kan du i visse sager få beskikket en bistandsadvokat i Danmark, selvom sagen efterforskes og behandles i et andet land.
Politiet i Danmark kan fortælle dig om dine muligheder for at få en bistandsadvokat. Det er dog i sidste ende retten, der tager stilling til, om betingelserne for at få en bistandsadvokat er opfyldt i netop din sag.

Erstatning

Hvis du har været udsat for personskade som følge af en forbrydelse, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten. Det er dog udgangspunktet, at de danske regler om erstatning til ofre for forbrydelser kun gælder for forbrydelser begået i Danmark.

Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan få erstatning efter de danske regler, hvis du eksempelvis som turist har været udsat for en forbrydelse i et andet land.

Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor du undtagelsesvist kan få erstatning fra den danske stat, selvom forbrydelsen er begået i udlandet.

Hvis du har bopæl i Danmark, og forbrydelsen er sket under en udlandsrejse i forbindelse med dit arbejde, kan du i visse tilfælde få erstatning.

Derudover kan du kun i særlige tilfælde få erstatning, eksempelvis hvis du under en udlandsrejse har været udsat for en forbrydelse, der er sket i et såkaldt lukket dansk miljø. I den forbindelse vil der blandt andet blive lagt vægt på, om du kendte gerningsmanden hjemmefra, og om I rejste sammen.  

Det er Erstatningsnævnet, der tager stilling til, om du er berettiget til erstatning. Du kan læse mere om betingelserne for at få erstatning efter de danske regler (offererstatningsloven) på Erstatningsnævnets hjemmeside. Du skal navnlig være opmærksom på, at du normalt kun kan få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, at forbrydelsen er begået. Denne tidsfrist gælder ikke i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn, der er begået efter den 1. april 2016..

På hjemmesiden kan du også finde det ansøgningsskema, du skal bruge, hvis du vil søge om erstatning.

I de tilfælde, hvor du ikke kan få erstatning efter de danske regler, kan du søge om erstatning i det land, hvor forbrydelsen er begået. Hvis forbrydelsen er begået i et andet EU-land, kan Erstatningsnævnet hjælpe dig med at søge om erstatning. Hvis forbrydelsen er begået i et land uden for EU, kan Udenrigsministeriets Borgerservice eller den danske ambassade for det pågældende land bistå med at finde en lokal engelsktalende advokat, som kan hjælpe dig med at søge om erstatning efter den ordning, der gælder i landet.

Andre muligheder for hjælp

Hvis du har brug for råd eller vejledning udover den, du får af politiet, anklagemyndigheden eller din bistandsadvokat, er der flere steder, du kan henvende dig. Se hvilke organisationer, der kan hjælpe dig.

Herudover kan din kommune hjælpe dig, hvis du har brug for støtte som følge af den forbrydelse, du har været udsat for. Din egen læge kan også i nogle tilfælde henvise dig til en psykolog.