Er du offer for en forbrydelse i udlandet?

Er du offer for en forbrydelse i udlandet?

Anmeldelse

Hvis du har været udsat for en forbrydelse i udlandet, skal du som udgangspunkt anmelde forbrydelsen i det land, hvor den er begået. Har det ikke været muligt at anmelde forbrydelsen i det land, hvor den er begået, og er den begået i et andet EU-land, kan du anmelde forbrydelsen til dansk politi.

Seksuelle overgreb og grovere vold eller lignende, der er begået i et andet EU-land, kan du anmelde til politiet i Danmark, men det er altid en god idé at anmelde forbrydelsen i det land, hvor den er begået.

Bistandsadvokat

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan du i visse tilfælde – for eksempel hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb eller grov vold – få en bistandsadvokat.

Politiet i Danmark kan fortælle dig om dine muligheder for at få en bistandsadvokat. Hvis du har en bistandsadvokat i det land, hvor forbrydelsen er begået, kan du ikke (også) få en bistandsadvokat i Danmark. Bistandsadvokaten er en gratis advokat, der kan hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen.

Erstatning

Hvis du har været udsat for personskade eksempelvis efter vold, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten som følge af den forbrydelse, du har været udsat for. Erstatningen, som ydes efter offererstatningsloven, er dog begrænset til ganske særlige tilfælde, når forbrydelsen er begået i udlandet.

Du har mulighed for at få erstatning, hvis forbrydelsen er sket under en udlandsrejse i forbindelse med dit arbejde.

Efter Erstatningsnævnets praksis kan du som turist få erstatning, hvis skaden er opstået som følge af vold begået af en anden dansker, som du rejser sammen med, for eksempel fordi I er på en skolerejse sammen. I andre tilfælde kan du ikke få erstatning af den danske stat.

Du kan læse mere om betingelserne for at få erstatning efter offererstatningsloven på Erstatningsnævnets hjemmeside.

I de tilfælde, hvor du ikke kan få erstatning efter offererstatningsloven, kan du søge om erstatning i det land, hvor forbrydelsen er begået. Erstatningsnævnet kan hjælpe dig med at søge om erstatning. Hvis forbrydelsen er begået i et land uden for EU, kan Udenrigsministeriets Borgerservice eller den danske ambassade for det pågældende land bistå med at finde en lokal engelsktalende advokat, som kan hjælpe dig med at søge om erstatning.

Hvem kan hjælpe?

Hvis du har brug for råd eller vejledning udover den, du får af politiet, anklagemyndigheden eller din bistandsadvokat, er der flere steder, du kan henvende dig.
Se hvilke organisationer, der kan hjælpe dig.

Kommunen kan ofte hjælpe, hvis du har brug for støtte som følge af den forbrydelse, du har været udsat for. Din læge kan også i nogle tilfælde henvise dig til en psykolog.