Kontaktperson

Kontaktperson

Kontaktperson hos politiet

I nogle tilfælde kan du få en kontaktperson hos politiet. Hvis du fx har været udsat for grov vold, grove trusler eller voldtægt, og hvis politiet forventer, at du skal vidne i retten, kan du få en kontaktperson.

I visse andre situationer, hvor du har været udsat for en forbrydelse, er det også muligt at få en kontaktperson. Kontaktpersonen vil typisk være en politibetjent, og kontaktpersonen kan give dig vejledning om din retsstilling og om sagens gang.

Herudover kan kontaktpersonen fortælle om mulighederne for at tage særlige hensyn, når du skal møde i retten. 
Læs mere om muligheder for særlige hensyn, når du skal vidne i retten. Du kan tale med politiet om mulighederne for at få en kontaktperson, hvis du har været udsat for en forbrydelse.