Tilsyn

Tilsyn

Anklagemyndighedens tilsynsplan fungerer som overordnet strategisk styringsinstrument for anklagemyndighedens tilsynsarbejde.

Du kan læse om aktuelle temaer og tilsynsområder neden for.

Anklagemyndighedens tilsynsplan

Indledning
Tilsynsaktiviteter
  Generelle tilsynsområder
  Temaer
     Statsadvokaternes behandling af udvisningssager