Retssag

Retssag

Når anklagemyndigheden har sendt en sag i retten, bliver sagen berammet. Det vil sige, at retten fastsætter dato og tidspunkt for retsmødet i sagen. Herefter bliver den eller de tiltalte og vidnerne i sagen indkaldt.

Det retsmøde, hvor sagen bliver behandlet, kaldes hovedforhandlingen.

I byretten

I byretten starter retsmødet med, at anklageren læser anklageskriftet, der beskriver den strafbare handling, op. Bagefter oplyser den tiltalte, om han eller hun kan erkende sig skyldig. Derefter bliver den tiltalte afhørt – først af anklageren og så af forsvareren. Tiltalte har ikke pligt til at udtale sig eller svare på spørgsmål.

Når den tiltalte er færdig med at afgive forklaring, bliver vidnerne hentet ind i retssalen – ét ad gangen. Vidnerne bliver normalt først afhørt af anklageren og bagefter af forsvareren.

Hvis der er dokumenter, der har betydning for sagen, som lægeerklæring eller en straffeattest, læser anklageren dem op, når alle vidner har afgivet deres forklaring.

 

Til sidst kommer anklageren og forsvareren med deres afsluttende bemærkninger i sagen. Det kaldes proceduren. Under proceduren vil anklageren og forsvareren typisk først tale om skyldspørgsmålet, det vil sige, hvad der taler for og imod, at den tiltalte er skyldig. Derefter vil anklageren og forsvareren redegøre for, hvilken straf de mener, den tiltalte bør have, hvis han eller hun bliver dømt.

Når proceduren er afsluttet, får tiltalte mulighed for at udtale sig.

Derefter forlader dommerne retslokalet for at votere. Dommerne overvejer under voteringen, om den tiltalte er skyldig, og hvilken straf han eller hun i givet fald skal have.

Når dommerne er færdige med at votere, kommer de ind i retslokalet igen og afsiger dommen. Hvis det ikke er muligt at afsige dom med det samme, bliver sagen optaget til dom. Det betyder, at dommen bliver afsagt en anden dag. Dommeren fortæller, hvornår dommen vil blive afsagt.

I landsretten

I landsretten starter retsmødet med, at byrettens dom bliver læst op. Bagefter bliver den tiltalte afhørt. Afhøringen starter normalt med, at den tiltaltes forklaring fra byretten bliver læst op. Bagefter har anklageren og forsvareren mulighed for at stille supplerende spørgsmål.

Når den tiltalte er færdig med at afgive forklaring, bliver vidnerne afhørt. Afhøringen starter normalt med, at vidnets forklaring fra byretten bliver læst op. Bagefter kan anklageren og forsvareren stille supplerende spørgsmål. Hvis vidnet er indkaldt af anklagemyndigheden, bliver vidnet først afhørt af anklageren, derefter af forsvareren. Hvis vidnet er indkaldt af forsvareren, bliver vidnet først afhørt af forsvareren og derefter af anklageren.

Når den tiltalte og alle vidnerne i sagen er afhørt, og anklageren har gennemgået sagens dokumenter, kommer anklageren og forsvareren med deres afsluttende bemærkninger (proceduren). Tiltalte får også mulighed for at udtale sig.

Herefter trækker dommerne sig tilbage for at votere. Når dommerne er færdige med at votere, kommer de ind i retslokalet igen og afsiger dommen. Hvis det ikke er muligt at afsige dom med det samme, bliver sagen optaget til dom. Det betyder, at dommen bliver afsagt en anden dag. Dommeren fortæller, hvornår dommen vil blive afsagt.

Tilbage til straffesagens forløb