Advokaturchef

Advokaturchef

Advokaturchefen er jurist og leder advokaturens opgaver og medarbejdere. Advokaturchefen indgår i den lokale anklagemyndigheds ledelse. Advokaturchefen har solid anklagererfaring og gerne erfaring med ledelse eller anden ekstern erfaring. 

Opgaven

 • Har den daglige ledelse i advokaturen og sikrer et godt arbejdsmiljø med fokus på udvikling af medarbejdere og advokatur

 • Organiserer arbejdet med straffesager, så advokaturens mål- og resultatkrav opfyldes

 • Sikrer kvalitet og legalitet i advokaturens arbejde

 • Leder sin advokatur med strategiske mål for øje

 • Indgår i det tværfaglige samarbejde i politikredsen og eksternt

 • Møder som anklager i byretten

 • Koordinerer mediekontakt for advokaturen

Kompetencer

 • Går foran og motiverer, inspirerer og involverer

 • Skaber resultater gennem sin ledelse

 • Træffer nødvendige og effektive beslutninger. Er handlekraftig og uddelegerer ansvar

 • Har blik for helheden og inddrager tværfaglige og eksterne perspektiver

 • Prioriterer udvikling – sin egen, medarbejdernes og organisationens

 • Leder anerkendende med fokus på tillid og trivsel

 • Har gennemslagskraft og kommunikerer nuanceret, målrettet og effektivt både internt og eksternt

Mød en advokaturchef

"Man skal have nogle menneskelige kompetencer som empati og forståelse, men man skal også kunne sætte sig igennem."

Sådan fortæller Flemming Petersen om sit arbejde som advokaturchef for specielle sager ved Fyns Politi.

 

Lederen

Advokaturchefen er den daglige leder af en advokatur i en politikreds. En advokatur består typisk af en specialanklager, én til to senioranklagere, anklagere, anklagerfuldmægtige. 

Advokaturchefen har ansvar for, at advokaturens sager behandles på et højt fagligt niveau og med den fornødne hurtighed. Heri ligger, at mål- og resultatkrav opfyldes, og at der er kvalitet i hele advokaturens arbejde. Det er også advokaturchefens ansvar at sikre, at retsplejelovens regler efterleves og borgernes retssikkerhed beskyttes.

Hvert andet år foretages der en ledelsesevaluering. Her giver medarbejderne og chefanklageren advokaturchefen feed-back på hans eller hendes ledelsesadfærd. Advokaturchefen får en personlig rapport og holder efterfølgende et opfølgningsmøde med sine medarbejdere, hvor der sættes udviklingsmål for advokaturchefen og enheden.

Løn

Lederuddannelse

Vi mener, at lederudvikling virker, når den anvendes praktisk i lederens hverdag, og når den passer til lederens behov og erfaringer. I anklagemyndigheden arbejder vi med ledelse i rammerne af leadership pipeline. Hvilket behov for lederuddannelse du har, afhænger af, om du er ny eller erfaren leder.

Vi har interne lederudviklingsforløb for nye ledere, som fokuserer på overgangen fra medarbejder til leder. Her kan du træne discipliner som personaleledelse, driftsledelse, motivation af vidensmedarbejdere og teamledelse. Du får i tilgift et netværk med andre nye ledere, som kan bruges i din videre karriere.

Ekstern lederuddannelse er relevant, når du i dit daglige arbejde har behov for kompetencer på områder, der ikke indgår i de interne forløb. Her rådgiver vi dig om mulighederne, men vi blander os ikke i dit konkrete valg, hvis kvaliteten og niveauet skønnes passende. Vi har f.eks. mange ledere, som tager moduler på den fleksible master.

Vi udbyder et nyt samlet udviklingsforløb for nye ledere og en lang række forskellige kurser, målrettet specifikke behov for lederuddannelse, såsom mødeledelse og lean. Du kan læse mere om vores uddannelsestilbud i Anklagemyndighedens Uddannelseskatalog.

Praktikforløb

Du har mulighed for selv at designe praktikforløb, der kan gavne dig i dit daglige arbejde. Vi har medarbejdere, der i en længere periode har afprøvet dommerhvervet i en byret, nogle som har byttet job med medarbejdere fra SKAT eller noget helt tredje. Der er også mulighed for at afprøve en anden stilling i anklagemyndigheden i en nærmere aftalt periode.

Tilbage til karriereveje i anklagemyndigheden

Se, hvor du kan arbejde i anklagemyndigheden