Vores mål

Vores mål

Vi arbejder for retfærdighed

I anklagemyndigheden arbejder vi hver dag med at skabe retssikkerhed og tryghed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Vores kerneopgave er at retsforfølge strafbare forhold, og vi bidrager til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund.

Fastlæggelsen af opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i Justitsministeriets koncerns mission og vision og politiets og anklagemyndighedens fælles mission og vision:

Mission

Vision

Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper.

Justitsministeriet skal levere højt kvalificeret problemløsning, der understøtter regeringens mål.


Justitsministeriet skal agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs af hele retsområdet.

Justitsministeriet skal være en åben og serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager rettidigt og brugbart.

 

 

Mission

Vision

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed.

Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.

Vi skaber tryghed.

I samarbejde med det øvrige samfund sikrer politiet og anklagemyndigheden, at Danmark er et trygt og sikkert land.