Anklagemyndighedens Sommerskole 2018

Anklagemyndighedens Sommerskole 2018

I dagene 20. - 23. august 2018 åbner Rigsadvokaten igen dørene til Anklagemyndighedens Sommerskole, og vi inviterer 20 udvalgte jurastuderende til at deltage. 

Går du med tanker om at blive anklager, er sommerskolen helt sikkert noget for dig. På sommerskolen 2018 vil du sammen med nogle af vores mest erfarne folk få et spændende indblik i anklagerens kerneopgaver og i, hvad det vil sige at forberede sig til og virke i retten som anklager i en straffesag. 

Hvad lærer jeg på sommerskolen? 

På sommerskolen bliver du en del af et anklagerhold, hvor du sammen med 4 andre studerende skal forberede en straffesag til retten, som I skal gennemføre, når ”retten” sættes med en rigtig dommer på den sidste dag i forløbet. I får en erfaren anklager som mentor, som kan hjælpe jer med processen undervejs.  

På sommerskolen vil du lære at procedere, afhøre vidner og prøve kræfter med afhøringsteknikker, vidnepsykologi, retorik mv. Du får indblik i de beslutninger, der skal træffes, før anklageren kan sende en straffesag i retten, og vi sætter fokus på retsarbejdet, på bevisførelsen, på proceduren og på processen. Arbejdsformen på sommerskolen veksler mellem teori og praksis, opgaver og øvelser.  

Sommerskolen giver dig gode råd og redskaber, som du vil kunne bruge i mange andre sammenhænge end rent strafferetlige. Undervejs vil der også være tid til drøftelser, faglig sparring og vejledning om dine overvejelser om karriere- og studievalg. 

Hvem underviser? 

Du vil blive undervist af nogle af vores dygtigste anklagere, samt retorikere og psykologer. Du vil høre om bl.a. straffesagens gang, anklagerens objektivitet, legalitetskontrol, formulering af anklageskrifter, vidneafhøringer og vidnepsykologi, den gode procedure og retorik mv.  

På sommerskolen vil du også møde dommere og advokater, som vil give deres syn på arbejdet med straffesager og på, hvad der efter deres opfattelse kendetegner en god straffeproces.  

Hvordan kommer jeg med? 

Hvis du vil deltage på vores sommerskole, skal du sende en kort motiveret ansøgning med cv og karakterudskrift til os. Der er plads til 20 jurastuderende på sommerskolen. For at deltage skal du have bestået 2. årsprøve. For at give flest mulige mulighed for at opleve anklagemyndigheden indefra for første gang, er sommerskolen også forbeholdt studerende, som ikke har eller har haft ansættelse som student i politi eller anklagemyndighed. Det bemærkes, at der forud for deltagelse på sommerskolen skal gives skriftligt samtykke til undersøgelse i politiets registre for at sikre, at der ikke er noget til hinder for deltagelse i sommerskolen.

Vil du vide mere? 

Hvis du vil høre mere om sommerskolen, er du velkommen til at kontakte Rigsadvokatens Personalesektion på karriere@ankl.dk.

Ansøgningen til Sommerskolen er afsluttet.  

Se fem deltagere fra sidste års sommerskole fortælle om deres oplevelser.