Kan jeg vidne anonymt?

Kan jeg vidne anonymt?

Det er normalt ikke muligt at være anonym, når man bliver afhørt i retten. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte, at den tiltalte f.eks. ikke må få dit navn og bopæl at vide.

Hvis du mener, at tiltalte ikke skal have disse oplysninger, skal du kontakte den, der har indkaldt dig til retsmødet eller retten.

Retten kan også i nogle situationer beslutte, at den tiltalte ikke må være til stede i retslokalet, mens du afgiver forklaring. Hvis retten beslutter, at tiltalte ikke må være til stede, vil han eller hun enten sidde i et andet lokale, hvor din forklaring kan høres, eller din forklaring vil blive læst op for ham eller hende, når du er færdig med at vidne.

Du kan her læse mere om særlige tiltag, der eventuelt kan iværksættes, når du skal vidne i retten.