»Vi har virkelig fået lov til at afprøve forskellige aspekter af anklagerlivet«

»Vi har virkelig fået lov til at afprøve forskellige aspekter af anklagerlivet«

Catalina Frederiksen Anklagemyndighedens sommerskole anno 21
30. august 2021
Af Gro Bremer Skouborg

Fire dages sommerskole sluttede i retten med en fiktiv retssag, hvor alle sommerskolens deltagere indtog en byret som anklagere.

Efter fire intense dage på Anklagemyndighedens Sommerskole blev retten sat, og de 19 deltagere havde mulighed for at forelægge, vidneafhøre eller gennemføre en procedure i en fiktiv retssag, hvor en rigtig dommer sammen med to domsmænd afsagde dom, da alle deltagerne havde oplevet at være på i retten.

En straffesag fra start til slut 

Retorik, vidnepsykologi og konkret erfaring med arbejdet i en retssal, det er nogle af de elementer, som de 19 jurastuderende lægger vægt op i deres tilbagemeldinger om Anklagemyndighedens Sommerskole. 
Sommerskolens undervisning er bygget op, så den naturligt følger en straffesags kronologi. De studerende bliver derfor først trænet i at skrive et anklageskrift samt skrive og fremføre en forelæggelse. De bliver også instrueret i at afhøre tiltalte og vidner. Den tredje dag lærer deltagerne at skrive og fremføre en procedure. Og på fjerdedagen fører de studerende sagen for retten i et realistisk processpil foran en byretsdommer og to domsmænd. Det naturlige forløb i straffesagens forskellige stadier bliver krydret med undervisning i retorik og psykologi, og den del er deltagerne meget begejstrede for, da det er discipliner de kan mærke, at der er meget konkret behov for at trække på i anklagerrollen.

Det bliver virkelighed på fjerdedagen 

Det er særligt kulminationen i retssalen, der gør indtryk på deltagerne. Efter tre lange dages samarbejde og forberedelse mødte alle deltagerne op med hver deres opgave i Københavns Byret, hvor den fiktive retssag fandt sted. 
Her fortæller Tanja Sekara, Alexander Modest, Johannes Ottesen, Catalina Frederiksen og Signe Bille om deres rolle, da retten blev sat, og hvordan de oplevede at stå i en retssal.