Anklageren

Anklageren

Anklageren er uddannet jurist. Anklageren repræsenterer staten (anklagemyndigheden) i straffesagen og er ikke advokat for offeret i sagen. Når politiets efterforskning i en straffesag er slut, er det anklageren, der vurderer, om der skal rejses tiltale i sagen. At rejse tiltale betyder, at sagen bliver sendt til retten.

Anklageren skal være objektiv i vurderingen af, om der skal rejses tiltale. Det betyder, at anklageren skal vurdere både de beviser, der taler for den sigtedes skyld, og de beviser, der taler imod. Kun hvis anklagemyndigheden vurderer, at en domstol vil finde sigtede skyldig, rejses der tiltale.

I retten er det anklageren, der fører sagen mod den tiltalte. Det er anklagemyndigheden, der skal bevise, at den tiltalte er skyldig ved at afhøre vidner og ved at læse lægeerklæringer op, hvis der eksempelvis er tale om en voldssag. Andre beviser kan eksempelvis være erklæringer vedrørende fingeraftryk og DNA.

Under straffesagen skal anklageren også være objektiv. Det betyder, at anklageren – ud over at skulle nævne oplysninger, der taler for, at den tiltalte er skyldig – også skal nævne de oplysninger, der taler for den tiltaltes uskyld.

Normalt er det anklageren, der henter offeret og andre vidner ind i retslokalet. Det er normalt også anklageren, der afhører vidnerne først, ligesom det er anklageren, der starter med at procedere sagen. Læs mere om straffesagens forløb