Vidnet

Vidnet

I langt de fleste straffesager er det vigtigste bevis ofte det, som offeret og de vidner, der har overværet forbrydelsen, kan fortælle om sagen. Som vidne bliver man typisk afhørt af politiet, inden man bliver indkaldt til at afgive forklaring i retten.

Nogle gange forklarer et vidne noget andet under retssagen end det, som politiet har skrevet i en politirapport fra afhøringen af vidnet. Når det sker, bliver vidnet spurgt, hvad der er den rigtige forklaring.

Alle personer, der bliver indkaldt til at afgive forklaring i retten, har pligt til at møde op i retten og tale sandt. For alle vidner gælder, at man kun skal fortælle det, som man selv kan huske. Hvis et vidne lyver i retten, kan vidnet blive tiltalt for falsk forklaring for retten.

Læs mere om at vidne i retten.

Mød et vidne

Hvorfor er det vigtigt at vidne i retten? Hør et vidne fortælle om sin oplevelse i byretten.