Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen for den centrale anklagemyndighed

 

Rigsadvokatens whistleblowerordning omfatter den centrale anklagemyndighed, dvs. Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København, Statsadvokaten i Viborg og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

Du kan som ansat i den centrale anklagemyndighed indsende oplysninger om kritisable forhold i den centrale anklagemyndighed. Den samme mulighed har du, hvis du er samarbejdspartner til den centrale anklagemyndighed, eller hvis du er ansat hos en samarbejdspartner. Det bemærkes, at henvendelser vedr. den lokale anklagemyndighed i politikredsene skal rettes til politiets whistleblowerordning. Oplysninger om politiets whistleblowerordning findes på www.politi.dk.

Du kan f.eks. indsende oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, herunder EU-retsakter, grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer og grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Du kan sende oplysninger via den elektroniske whistleblowerportal. Det gør du ved at trykke på linket nederst på siden. Du kan også anvende fysisk post eller e-mail.

Du kan sende oplysningerne uden at oplyse din identitet til whistleblowerordningen. Du opfordres dog til ikke at indgive oplysninger anonymt, og det skyldes, at det er vanskeligere at foretage en tilbundsgående undersøgelse af oplysninger, der er indgivet anonymt.

Hvis du vil være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andre oplysninger, som kan henføres til dig – som f.eks. adresse, e-mail eller telefonnummer. Vær også opmærksom på, at hvis du logger ind via en computer, der er tilkoblet arbejdspladsens netværk, vil der som udgangspunkt ske en logning af besøgte hjemmesider, herunder whistleblowerportalen.

Hvis whistlebloweren vil være sikker på, at dennes identitet ikke kan spores ved de tekniske spor, der efterlades på internettet, anbefales whistlebloweren at bruge tekniske foranstaltninger, der sikrer anonymitet på nettet ved at forhindre sporing via IP-adressen. Hvis du vil indberette anonymt, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv., utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Din henvendelse behandles af en sagsbehandler i Rigsadvokatens Databeskyttelsesenhed.

Når du indsender oplysninger, ser vi på dem snarest muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille opklarende spørgsmål på baggrund af din henvendelse. Hvis du har indsendt oplysninger uden at oplyse din identitet eller kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den elektroniske whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig på portalen.

 

Indsend oplysninger

 

Kontaktoplysninger

Rigsadvokaten, Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K (mærk kuverten: ”Overleveres personligt til chefkonsulent Christian Olesen”).

E-mail: whistleblower@ankl.dk

Aktivitet på whistleblowerordningen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at den centrale anklagemyndighed mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for 2023 findes i tabellen nedenfor.

Statistik for 2023

Modtagne indberetninger

 

Indberetninger, der er blevet realitetsbehandlet

 

 Afviste indberetninger

 

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse

 

8 1 7 0

 

En enkelt indberetning blev undergivet realitetsbehandling. Undersøgelsen viste, at der var tale om et forhold, som faldt udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde. 

De syv indberetninger, der er blevet afvist, er enten indgivet af personer, der ikke hører til den personkreds, der kan indberette til whistleblowerordningen eller har angået forhold, som ikke er omfattet af ordningen.

 

Oplysningerne for 2022 findes i tabellen nedenfor.

Statistik for 2022

Modtagne indberetninger

Indberetninger, der er realitetsbehandlet

Afviste indberetninger

Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse

6

0

6

0

 

Det gælder for alle indberetningerne, at de ikke er afsendt af personer, der hører til den personkreds, der kan indberette til ordningen. De er derfor blevet afvist.

Nyttige links

Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Moderniseringsstyrelsens vejledning om god adfærd i det offentlige

Vejledning til brugere af Rigsadvokatens whistleblowerordning

Vejledning om den IT-tekniske proces i whisteblowerportalen_0.pdf