Ofte stillede spørgsmål fra vidner

Ofte stillede spørgsmål fra vidner

Har du været vidne til en forbrydelse? Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål fra vidner.
 


Sygdom kan være en gyldig grund (lovligt forfald) til, at du ikke kan komme i retten på det tidspunkt, som du er indkaldt til. Du vil eventuelt blive bedt om at bevise din sygdom med en lægeattest. Det er vigtigt, at du ikke bare bliver væk fra retsmødet, men at du hurtigst muligt giver besked til den, som har indkaldt dig til retsmødet, eller til retten.

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg.
 

 

Alle, der bliver indkaldt til at vidne i retten, har pligt til at møde op. Du skal møde i retten, medmindre du har lovligt forfald. Det vil sige en gyldig grund til ikke at møde op. Det er retten, der beslutter, om du har en gyldig grund til ikke at møde op.

Du skal hurtigst muligt give besked til den, som har indkaldt dig til retsmødet eller til retten, hvis du mener, at du har lovligt forfald. Hvis du ikke møder op til retsmødet uden at have givet besked, kan du for eksempel risikere at blive hentet af politiet.
 

Det er kun i helt særlige tilfælde muligt at være anonym, når man bliver afhørt i retten. Hvis du mener, at det er nødvendigt, at du er anonym, når du bliver afhørt, skal du kontakte den, der har indkaldt dig til retsmødet eller retten.

Læs mere om at vidne anonymt.
 

Du skal normalt sidde ude foran retslokalet og vente, indtil du bliver kaldt ind. Inde i selve retslokalet skal du sidde i midten af lokalet og afgive din forklaring. Du skal svare på de spørgsmål, som anklageren og forsvareren stiller dig. Når du er færdig med at afgive din forklaring, kan du enten vælge at forlade retslokalet, eller du kan sætte dig på en af tilhørerpladserne og følge resten af retsmødet.

Læs mere om, hvordan det foregår, når man skal være vidne i retten.
 

Der er flere personer til stede i retslokalet i forbindelse med, at en straffesag bliver behandlet. Eksempelvis er der altid en dommer og en anklager til stede og oftest også en forsvarsadvokat. Alle har forskellige opgaver, som de skal varetage undervejs i sagen.

Læs mere om, hvem du kan møde i retten, når du skal vidne.
 

Selvom du har afgivet forklaring til politiet, kan du senere blive indkaldt i retten for at fortælle om det, du har oplevet. Hverken dommer, forsvarer eller anklager har været tilstede, da du afgav forklaring til politiet, og det er vigtigt, at retten hører din forklaring direkte i stedet for at læse den i politiets rapporter.