Anklagemyndighedens vidensbase

Anklagemyndighedens vidensbase

Søg i Vidensbasen

I Vidensbasen finder du bekendtgørelser fra Rigsadvokaten og rigsadvokatmeddelelsen, der er det samlede dokument for Rigsadvokatens retningslinjer til anklagemyndigheden. Vidensbasen indeholder også redegørelser, videnspakker, retspraksis mv.

De afgørelser, der indgår i Vidensbasen, er et supplement til den trykte retspraksis. Vidensbasen udgør derfor ikke en udtømmende samling af anklagemyndighedens afgørelser.

Afgørelserne i Vidensbasen er typisk af nyere dato og er et udtryk for normalområdet for den pågældende type sag. Der indgår dog også andre typer afgørelser, hvis de indeholder særlige omstændigheder.

Du vil også kunne finde afgørelser af mere principiel karakterer i Vidensbasen. Det kan eksempelvis være afgørelser, hvor der er taget stilling til uafklarede spørgsmål i forhold til en bestemmelses anvendelsesområde, fortolkning mv.