Tolketakster i Den Centrale Anklagemyndighed

Tolketakster i Den Centrale Anklagemyndighed

Taksterne reguleres årligt den 1. juli med Økonomistyrelsens Fastprisberegner.

Satser for fremmøde- og telefontolkning

Tolkekategori

Pris pr. påbegyndt time

 

2023/2024

Kategori 1 – Translatør

648,78

Kategori 2 – Statsprøvet

432,52

Kategori 3 – Øvrige

370,72


Satser for skriftligt oversættelse - almindelig tekst

Tolkekategori

Pris pr. linje

 

2023/2024

Kategori 1 – Translatør

26,28

Kategori 2 – Statsprøvet

19,34

Kategori 3 – Øvrige

16,20

I særlige tilfælde hvor en oversættelse haster og skal være færdig inden for 48 timer, kan der aftales et vederlag på dobbelt takst pr. linje, dog max. 1.500,00 kr. i alt. Vederlaget skal aftales og skal fremgå eksplicit af fakturaen.

Satser for skriftlig oversættelse - svær tekst

Tolkekategori

Pris pr. linje

 

2023/2024

Kategori 1 – Translatør

28,14

Kategori 2 – Statsprøvet

20,65

Kategori 3 – Øvrige

17,41

I særlige tilfælde hvor en oversættelse haster og skal være færdig inden for 48 timer, kan der aftales et vederlag på dobbelt takst pr. linje, dog max. 1.500,00 kr. i alt. Vederlaget skal aftales og skal fremgå eksplicit af fakturaen.

Satser for transportgodtgørelse

Tolkekategori

Pris pr. 30 min

 

2023/2024

Kategori 1 – Translatør

162,20

Kategori 2 – Statsprøvet

108,13

Kategori 3 – Øvrige

92,68

 

Der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport fra det sted, hvor tolken opholder sig forud for tolkningen, til det sted, hvor tolkningen foregår, hvis afstanden overstiger 10 km. Dog ydes der ikke vederlag for transporttid, der overstiger den tid, det tager at befordre sig fra tolkens kontorsted til det sted, hvor tolkningen foregår. Vederlaget beregnes på grundlag af den korteste transportvej.

I de tilfælde, hvor der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport, beregnes vederlaget ud fra tolkens samlede transporttid. Afregning sker pr. påbegyndt ½ time.

Vederlaget udgør halvdelen af timetaksten for tolken, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse ifølge skat

2024

Km høj takst

3,79

 

Ved benyttelse af offentlige transportmidler godtgøres dokumenterede udgifter til den konkrete befordring. Godtgørelsen beregnes på grundlag af den korteste transportvej. Der ydes ikke godtgørelse for parkeringsudgifter.