Dem møder du i retten

Dem møder du i retten


Her kan du læse om og se videoklip med nogle af de personer, du kan møde i retten, hvis du er tiltalt, vidne/offer eller overværer en retssag. 

Der vil altid være en eller flere tiltalte, og som oftest har den eller de tiltalte en forsvarsadvokat. Der vil endvidere være en eller flere dommere og en anklager til stede. I nogle sager vil der også være en bistandsadvokat, som er advokat for offeret i sagen.

I mange retssager vil der være et eller flere vidner, der skal afgive forklaring. Der kan i offentlige retsmøder også være tilhørere til stede.

Der er obligatorisk adgangskontrol i nogle retter i Danmark. Adgangskontrollen varierer fra ret til ret, ligesom den kan blive foretaget både af rettens eget personale eller af private vagtfirmaer.