Tilhørerne

Tilhørerne

I Danmark er alle retsmøder som udgangspunkt offentlige. Det vil sige, at borgere og repræsentanter fra pressen har adgang til alle retsmøder.

I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt, at offentligheden (for eksempel pressen) ikke har adgang til at overvære, hvad der foregår i en del af eller i hele retsmødet.

Det kan ske i situationer, hvor den forurettede i en sag om voldtægt skal afgive forklaring. Her tager retten hensyn til, at de oplysninger, der kommer frem under retsmødet, kan være stærkt krænkende for offeret at skulle dele med offentligheden.

I andre sager kan dørene helt undtagelsesvis lukkes, hvis der for eksempel er tale om sager vedrørende statens sikkerhed.

Læs mere om lukkede døre og referatforbud.

Adgangen til at overvære et retsmøde kan også begrænses af hensyn til at opretholde ro i retslokalet. Dommeren kan eksempelvis beslutte, at en person skal forlade retslokalet, hvis personen kommer med tilråb eller på anden måde forstyrrer under retsmødet.