Vores mål

Vores mål

Vi arbejder for retfærdighed

I anklagemyndigheden arbejder vi hver dag med at skabe retssikkerhed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Vores kerneopgaver er at retsforfølge strafbare forhold, og vi bidrager til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund.

I de kommende år vil vi i anklagemyndigheden arbejde efter en virksomhedsstrategi, der sætter en retning for vores daglige virke.

Syv fokuspunkter for anklagemyndigheden

I de  seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført omfattende organisatoriske reformer, og vi har arbejdet målrettet med at skabe blandt andet mere effektive sagsgange og klare ledelsesprincipper. Vi har dermed et godt udgangspunkt for at varetage vores opgaver, og vi har skabt et solidt grundlag for, at vi kan håndtere en række krævende og komplicerede udfordringer i de kommende år.

1. Kriminalitetsbilledet og anklagerfaglige fokusområder
2. Den rigtige kvalitet og kvalitetsmåling
3. Styring af sager
4. Et fokuseret tilsyn
5. Tværgående samarbejde og digitalisering
6. Gennemføre og fastholde forandring
7. Leder- og medarbejderudvikling
 

Læs anklagemyndighedens virksomhedsstrategi
 

Strategiske pejlemærker for 2018

Anklagemyndigheden arbejder i 2018 efter fem overordnede strategiske pejlemærker:

• Én stærk og fælles koncern

• Kvalitet i straffesagsbehandlingen

• Effektivitet i straffesagsbehandlingen

• Et mere fokuseret tilsyn

• En fagligt stærk og aktiv medspiller
 

Læs anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2018


Læs Den Centrale Anklagemyndigheds energieffektiviseringstiltag