Vores resultater

Vores resultater

Vi fokuserer i anklagemyndigheden på mål- og resultatstyring. Hvert år opstiller vi både målsætninger for vores virke og afrapporterer vores resultater. Du kan også finde tidligere publikationer i vores arkiv.

Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden

Se "Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden 2024"

Politiets og anklagemyndighedens årsrapport

Se "Politiets og anklagemyndighedens årsrapport 2022"

Arbejdspladsvurdering

Hvert år offentliggøres en APV-rapport, der indeholder en trivselsmåling og ledelsesevaluering for politiet og anklagemyndigheden som arbejdsplads.

Se "Psykisk APV, trivselsmåling og ledelsesevaluering 2024"