Vores resultater

Vores resultater

Vi fokuserer i anklagemyndigheden på mål- og resultatstyring. Hvert år opstiller vi både målsætninger for vores virke og afrapporterer vores resultater.

Politiets og anklagemyndighedens årsrapport

Se "Politiets og anklagemyndighedens årsrapport 2020"

Læs også

Se eller download anklagemyndighedens tidligere udgivelse af "Anklagemyndighedens resultater"

Arbejdspladsvurdering

Hvert år offentliggøres en APV-rapport, der indeholder en trivselsmåling og ledelsesevaluering for politiet og anklagemyndigheden som arbejdsplads.

Se "Psykisk APV, trivselsmåling og ledelsesevaluering 2020"

Se "Psykisk APV, trivselsmåling og ledelsesevaluering 2022"

Se "Psykisk APV, trivselsmåling og ledelsesevaluering 2024"