Offeret

Offeret

I langt de fleste straffesager er det vigtigste bevis ofte det, som offeret og de vidner, der har overværet forbrydelsen, kan fortælle om sagen. Som offer bliver man afhørt af politiet, inden man bliver indkaldt til at afgive forklaring i retten.

Nogle gange forklarer et offer noget andet under retssagen end det, som politiet har skrevet i en politirapport fra afhøringen af offeret. Når det sker, bliver offeret spurgt, hvad der er den rigtige forklaring.

Alle personer, der bliver indkaldt til at afgive forklaring i retten, har pligt til at møde op i retten og tale sandt. For alle vidner, inkl. ofre, gælder, at man kun skal fortælle det, som man selv kan huske. Hvis et vidne lyver i retten, kan vidnet blive tiltalt for falsk forklaring for retten. Du kan læse mere om at vidne i retten her.