News from the Prosecution Service

News from the Prosecution Service
Also include danish articles
Flere straffesager bliver gennemført uden den tiltalte møder op 05-07-2019

Flere straffesager bliver gennemført uden den tiltalte møder Som en del af Respektpakke I blev reglerne ændret, så flere straffesager kunne gennemføres, selvom den tiltalte ikke møder op i retten. Formålet var at undgå mange udsatte og forhalede sager. Et særligt tematilsyn gennemført af anklagemyndigheden viser, at de skærpede regler har virket. 

Tre mænd tiltalt for at udstyre Islamisk Stat med droner 05-07-2019

DRONESAGEN: To mænd er i dag blevet tiltalt for medvirken til terror. Sammen med en tredje medgerningsmand er de tillige tiltalt for medvirken til forsøg på terrorisme. Ifølge tiltalen har de tre mænd indkøbt avancerede droner og kameraer, der skulle bruges af terrororganisationen Islamisk Stat under kamphandlinger i Syrien.

SØIK beslaglægger tre eksklusive sportsvogne på Københavns Vestegn 05-07-2019

SØIK beslaglægger tre eksklusive sportsvogne på Københavns Efter mistanke om mulig momsunddragelse i en dansk virksomhed har Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet (SØIK)  gennemført en usædvanlig beslaglæggelse, da tre Ferrarier i sidste uge blev fragtet væk fra en virksomheds adresse på Københavns Vestegn.

Delvis berostillelse af sager om anmeldelsespligt til RUT-registret 26-06-2019

Den 9. januar 2019 blev alle verserende sager om overtrædelse af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) stillet i bero, hvis den udenlandske tjenesteyder er en selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte og det udførte arbejde vedrører andre sektorer end bygge- og anlægssektoren og sektoren for landbrug, skovbrug og fiskeri.

Advokat er dømt for groft skyldnersvig og frakendt retten til at være advokat 28-05-2019

Et år og tre måneders fængsel og frakendelse af retten til at være advokat lød byrettens dom på, da en 59-årig advokat i går blev dømt for groft skyldnersvig for flere millioner kroner.

Anklagemyndigheden er de jurastuderendes foretrukne offentlige arbejdsplads 24-05-2019

For første gang nogensinde topper Anklagemyndigheden listen over offentlige arbejdspladser, som landets jurastuderende drømmer om at arbejde for. Rigsadvokat Jan Reckendorff glæder sig over resultatet og roser medarbejderne for at være gode ambassadører for myndigheden.

64-årig tiltalt for svindel for knap 117 millioner kroner 24-05-2019

En tidligere ansat i Socialstyrelsen er i dag af SØIK blevet tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten udgiver første overblik over klager over politiets dispositioner 12-04-2019

Rigspolitiet og Rigsadvokaten udgiver nu det første overblik over klager over politiets dispositioner. Overblikket, som fremover kommer årligt, skal sikre gennemsigtighed og en løbende og systematisk opfølgning på borgernes klager over politiet.