SØIK: Ingen aftale om straffrihed i udbyttesagen

SØIK: Ingen aftale om straffrihed i udbyttesagen
26. september 2019
Af Jens Fuglsang Edelholt

SØIK kan fuldstændig afvise at have indgået nogen form for aftale om straffrihed i udbyttesagen. Tværtimod efterforsker SØIK intenst for at klarlægge, om der er grundlag for at få retsforfulgt aktører og enkeltpersoner.

Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet (SØIK) har ikke indgået nogen form for aftaler om straffrihed i forbindelse med udbyttesagen. Det oplyser statsadvokat Kirsten Dyrman fra SØIK på baggrund af omtale af sagen i flere medier. 

»Jeg kan helt og aldeles afvise, at SØIK har indgået nogen form for aftale om straffrihed til nogen parter, der er involveret i svindlen mod den danske stat i udbyttesagen. Tværtimod efterforsker SØIK intenst for at få afklaret, om der er grundlag for at få retsforfulgt aktører eller enkeltpersoner i udbyttesagen. SØIK har så sent som i denne uge fået den første strafferetlige afgørelse i udbyttesagen, hvor den tyske bank North Channel Bank blev idømt en bøde på 110 millioner kroner for sin rolle i et bedrageri mod den danske stat vedrørende udbetaling af uberettiget udbytteskat,« siger Kirsten Dyrman. 

SØIK efterforsker mod flere forskellige netværk af personer og selskaber, der har været involveret i tilbagesøgning af udbytteskat fra den danske stat. SØIK’s efterforskning er således bredt anlagt og foregår i flere spor. Det betyder, at SØIK behandler et sagskompleks med en række selvstændige sager af betydeligt omfang og kompleksitet.

Sagerne har fortsat særdeles høj prioritet i SØIK – både med henblik på at afklare, om der er grundlag for at strafforfølge personer og selskaber, og med henblik på beslaglæggelse af udbytte fra det formodede bedrageri. SØIK har således etableret flere efterforskningshold, som med bistand fra bl.a. skattemyndighederne og internationale samarbejdspartnere arbejder målrettet med sagerne.
 

Pressehenvendelser kan ske til Jens Fuglsang Edelholt på tlf. 30 33 46 89