Tysk bank får bøde på 110 millioner kroner i udbyttesagen

Tysk bank får bøde på 110 millioner kroner i udbyttesagen

23. september 2019
Af Jens Fuglsang Edelholt

Den tyske bank North Channel Bank har fået en bøde på 110 millioner kroner for at deltage i et bedrageri mod den danske stat vedrørende uberettiget udbetaling af udbytteskat for 1,1 milliard kroner. Banken har erkendt sin rolle og har modtaget bøden ved Retten i Glostrup.

Den tyske bank North Channel Bank har fået en bøde på 110 millioner kroner for bankens rolle i bedrageriet mod den danske stat i den såkaldte udbyttesag. 

Banken får bøden for at have medvirket til, at der uberettiget blev udbetalt ca. 1,1 milliard kroner fra den danske statskasse, hvilket banken tjente 55 millioner kroner på i bl.a gebyrer.

Bøden er den første strafferetlige afgørelse i udbyttesagerne, hvor den danske stat er blevet bedraget for et tocifret milliardbeløb ved uberettiget udbetaling af udbytteskat. 

Der er ikke med sagen taget stilling til bagmændenes rolle og ansvar, hvilket fortsat efterforskes af SØIK. 

Det oplyser statsadvokat Kirsten Dyrman fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

»Det er meget tilfredsstillende, at vi nu har fået den første afgørelse ved domstolene i udbyttesagerne, hvor den danske stat er blevet svindlet til at udbetale udbytteskat. Samlet er der tale om danmarkshistoriens største bedragerisag, som har påført samfundet og statskassen et meget stort tab. Derfor efterforsker vi hos SØIK fortsat intenst i forhold til, om der er grundlag for at få retsforfulgt andre aktører i sagen. Sideløbende arbejder vi sammen med skattemyndighederne på at få så mange af pengene som muligt tilbage i statskassen,« siger Kirsten Dyrman.

Forbrydelsen blev begået ved, at et antal aktører indgik en række fiktive aktiehandler imellem sig. Det skabte et dokumentspor, der viste, at amerikanske såkaldte pensionsplaner havde modtaget aktieudbytte og derfor havde udbytteskat til gode i Danmark. Banken spillede en vigtig rolle i udfærdigelsen af dokumentsporet, der kunne bruges til at få udbetalt uberettiget udbytteskat fra den danske stat.

Bankens nuværende ledelse – der ikke har deltaget i bedrageriet – erkendte bankens rolle og vedtog bøden ved et retsmøde ved Retten i Glostrup tidligere i dag.

SØIK har siden 2015 modtaget flere anmeldelser fra skattemyndighederne i Danmark om formodet bedrageri i relation til uberettiget refusion af udbytteskat. SØIK efterforsker i den forbindelse mod flere forskellige netværk af personer og selskaber, der har været involveret i tilbagesøgning af udbytteskat fra den danske stat. SØIK’s efterforskning er således bredt anlagt og foregår i flere spor. Det betyder, at SØIK behandler et sagskompleks med en række selvstændige sager af betydeligt omfang og kompleksitet.

Sagerne har fortsat særdeles høj prioritet i SØIK – både med henblik på at afklare, om der er grundlag for at strafforfølge personer og selskaber, og med henblik på beslaglæggelse af udbytte fra det formodede bedrageri. SØIK har således etableret flere efterforskningshold, som med bistand fra bl.a. skattemyndighederne og internationale samarbejdspartnere arbejder målrettet med sagerne.


Pressehenvendelser kan ske til Jens Fuglsang Edelholt på tlf. 30 33 46 89.