Redegørelser om anvendelsen af langvarige varetægtsfængslinger samt anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2018

Redegørelser om anvendelsen af langvarige varetægtsfængslinger samt anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2018

01. oktober 2019
Af Jens Fuglsang Edelholt

Rigsadvokatens redegørelser om henholdsvis anvendelsen af langvarige varetægtsfængslinger i 2018 samt anvendelsen varetægtsfængsling i isolation i 2018 er oversendt til Justitsministeriet. 

Rigsadvokatens udarbejder hvert år en redegørelse om anvendelsen af langvarige varetægtsfængslinger samt en redegørelse om anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation. De to redegørelser for udviklingen i 2018 er nu oversendt til Justitsministeriet. 

Af redegørelsen om anvendelsen om varetægtsfængsling i isolation fremgår det blandt andet, at niveauet for anvendelse af varetægtsfængsling i isolation i 2018 stort set har tilsvaret niveauet i 2017.

Af redegørelsen om anvendelsen af langvarige varetægtsfængslinger fremgår det blandt andet, at det samlede antal af varetægtsfængslinger i 2018 stort set er uændret i forhold til 2017 og ligger på niveau med antallet i 2015.

Begge redegørelser er oversendt til Folketinget fra Justitsministeriet og kan læses på Folketingets hjemmeside.