10 personer tiltales i kvotesag

10 personer tiltales i kvotesag

24. juni 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

SØIK har rejst tiltale mod 10 personer i den såkaldte kvotesag for overtrædelse af kvotekoncentrationsreglerne. Der er i sagen også rejst tiltale mod to virksomheder.

Der er blevet rejst tiltale mod 10 personer i den såkaldte kvotesag. Tiltalen bygger på en forudsætning om, at kvotekoncentrationsreglerne i en lang række tilfælde er blevet omgået, så en enkelt fisker reelt har haft flere kvoter end tilladt. Det er efter anklagemyndighedens vurdering sket ved, at fiskeren har været den reelle ejer af en række selskaber, hvor stråmænd har stået som ejere.

Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der har efterforsket sagen, og som nu har rejst tiltale mod 10 personer. Den fisker, der anses for hovedmanden, er tiltalt for overtrædelse af kvotekoncentrationsreglerne sammen med de øvrige tiltalte personer. En revisionsvirksomhed og en advokatvirksomhed er desuden tiltalt i sagen.

»Efter en omfattende efterforskning har SØIK fundet grundlag for at rejse tiltale for forhold, der bygger på en forudsætning om, at en enkelt fisker har erhvervet fiskekvoter gennem en række selskaber, der stod registeret som ejet af stråmænd, når han ikke længere selv kunne erhverve flere fiskekvoter på grund af reglerne. Det er vores vurdering, at han er den eneste, der reelt har haft med driften af selskaberne at gøre, og at direktørerne i selskaberne alene har fungeret som stråmænd,« siger Per Fiig, der er fungerende statsadvokat for SØIK.

Sagen blev anmeldt til Nordjyllands Politi i 2017. I 2018 overtog SØIK sagen, og der er foretaget ransagninger hos en række sigtede.

Anklagemyndigheden nedlægger i sagen påstand om bødestraf samt om konfiskation af 231.998.711,69 kroner i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, jf. § 76, stk. 1 og 4. 

Desuden kræves hovedmanden frakendt retten til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, ligesom en tiltalt advokat kræves frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed, og en tiltalt revisor kræves frakendt retten til at fungere som registreret revisor og til at udøve anden revisions-virksomhed.


For pressehenvendelser kontakt Jens Fuglsang Edelholt på tlf. 30334689.