101 anmeldelser til SØIK i relation til hjælpepakker

101 anmeldelser til SØIK i relation til hjælpepakker
24. august 2020

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har nu modtaget 101 anmeldelser om forhold i relation til hjælpepakkerne.

Tallene er opdateret til og med 23.08.2020 og fremgår af dette faktaark.