14 personer sigtet for at dele Marokko-video

14 personer sigtet for at dele Marokko-video

07. marts 2019

Østjyllands Politi har samlet og gennemgået 118 henvendelser fra hele landet vedrørende deling af en video af et drab på en kvinde i Marokko. Det har nu ført til sigtelse af i alt 14 personer.

Efter aftale med Rigsadvokaten besluttede Statsadvokaten i Viborg i midten af januar, at koordineringen af efterforskningen af delingerne af drabsvideoen fra Marokko skulle samles i Østjyllands Politi for at sikre en ensartet behandling af sagerne. Den indledende sagsbehandling er nu afsluttet, og sagerne er sendt retur til politikredsene.
 
”Ud af de 118 henvendelser, vi har modtaget og gennemgået, har 14 sager ført til en sigtelse. De sager har vi sendt retur til de relevante politikredse, der i går har kontaktet de 14 personer, der alle er blevet sigtet for at have overtrådt straffeloven ved at dele videoen – typisk via Facebook Messenger eller andre sociale medier,” siger politiinspektør ved Østjyllands Politi Michael Kjeldgaard.

To paragraffer i spil

Østjyllands Politi fik til opgave at undersøge, hvorvidt der var begået noget strafbart i forbindelse med delingerne af videoerne og, sammen med anklagemyndigheden, afklare hvilke paragraffer, der i så fald skulle bringes i spil. Udfaldet er blevet, at der i 12 af sagerne er rejst sigtelse efter straffelovens § 264 d og i to af sagerne efter straffelovens § 136 stk. 2.
 
”12 personer er sigtet for, under særligt skærpende omstændigheder, uberettiget at have videregivet videoen, uagtet at den vedrører en anden persons private forhold under omstændigheder, som åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. De sidste to er sigtet for offentligt udtrykkeligt at have billiget terrorhandlingen, som skete ved drabene af de to kvinder,” siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.
 
Overtrædelse af straffelovens § 264 d straffes under særligt skærpende omstændigheder med fængsel i op til 3 år, mens overtrædelse af § 136 stk. 2 straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

Se ikke videoen – slet den

De 14 sigtelser understreger alvoren af at dele drabsvideoen fra Marokko. Men det er ikke bare strafbart, det er også krænkende for både ofre og pårørende, og så kan det være en voldsom og dybt ubehagelig oplevelse for både børn, unge og voksne at se den. Derfor opfordrer politiet endnu engang til, at man ikke ser videoen, men hurtigst muligt får den slettet, hvis man har den liggende.

”Det er vigtigt, at vi taler med vores børn og unge om, hvad krænkende film og billeder er, og at de skal slettes og aldrig deles videre, hvis man får dem tilsendt. Både fordi det er ulovligt at dele, men i høj grad også fordi, det har forfærdelige konsekvenser for ofrene og deres nærmeste,” siger chefen for Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter Tenna Wilbert.

Hvis man ønsker hjælp eller rådgivning, kan man finde yderligere information på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside www.dkr.dk.


FAKTA:

Østjyllands Politi har modtaget og gennemgået i alt 118 henvendelser fra hele landet. I nogle af sagerne er der tale om anmeldelser, mens der i mange tilfælde er tale om tip fra borgerne

 • 12 personer er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens § 264 d stk. 2 jf. stk. 1

 • 2 personer er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens § 136 stk. 2


Sigtelserne er fordelt på 9 af landets 12 politikredse

 • 3 sigtelser i Sydøstjyllands politikreds – heraf én for § 136 stk. 2

 • 3 sigtelser i Midt- og Vestsjællands politikreds

 • 2 sigtelser i Fyns politikreds

 • 1 sigtelse i Nordsjællands politikreds

 • 1 sigtelse i Nordjyllands politikreds

 • 1 sigtelse i Midt- og Vestjyllands politikreds – heraf én for §136 stk. 2

 • 1 sigtelse i Sydsjællands- og Lolland Falsters politikreds

 • 1 sigtelse i Københavns politikreds

 • 1 sigtelse i Københavns Vestegns politikreds

De mistænkte/sigtede er i aldersgruppen 13-69 år

 • 6 er i alderen 13-18 år (heraf er 2 personer under 15 år, og det skal herfra vurderes om deres sager evt. skal i Ungdomskriminalitetsnævnet)

 • 3 er i alderen 22-36 år

 • 5 er i alderen 45-69 år

Pressekontakt

Spørgsmål vedrørende efterforskningen rettes til politiinspektør Michael Kjeldgaard, Østjyllands Politi, på telefon 5076 3068.

Spørgsmål vedrørende de paragraffer, der er taget i anvendelse, og straframmer rettes til vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen på telefon 7268 9431.

Spørgsmål vedrørende forebyggelse og gode råd til børn, unge og forældre rettes til Niels Denny Sørensen, vicepolitiinspektør i Rigspolitiets NC3, via Rigspolitiets pressekontakt på telefon 4174 0440