40-årig dømt halvandet år for hvidvask i større sagskompleks

40-årig dømt halvandet år for hvidvask i større sagskompleks

14. august 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

En 40-årig mand fra København er ved Retten i Lyngby blevet idømt halvandet års fængsel for at stille sit NemID til rådighed og lade sig registrere som direktør i et selskab, der hvidvaskede millioner af kroner. Sagen er den første i et større sagskompleks, hvor der er rejst tiltale mod en række selskaber og personer for hvidvask for mere end 100 mio. kroner.

Få uger før et dansk selskab begyndte at overføre store pengebeløb til udenlandske selskaber, blev en nu 40-årig dansk mand registreret som direktør. Her stillede han sit NemID til rådighed for overførsler af penge til udlandet. Så snart overførslerne til udlandet på mere end otte mio. kroner ophørte knap tre måneder senere, trådte den samme mand ud af selskabet. Der var i perioden ingen ansatte i selskabet, ligesom der ikke blev indberettet moms til SKAT. 

Derfor mener Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), at der ikke er tale om reel drift af selskabet, men derimod hvidvask af penge.

I dag blev manden ved Retten i Lyngby dømt for hvidvask i sagen, som trækker tråde til en række andre selskaber, hvoraf der allerede er rejst tiltale mod fire andre selskaber. I alt mener SØIK, at der er tale om hvidvask for mere end 100 mio. kroner, og der kan derfor forventes en række yderligere straffesager.

»Denne dom sender et meget klart signal om, at alle tandhjul i en maskine, der hvidvasker, vil blive straffet. Det kan koste en langvarig frihedsstraf, når en person stiller sit NemID til rådighed for andre kriminelle. Det er en alvorlig advarsel til andre, der kunne finde på at gøre det samme,« siger Per Fiig, der er fungerende statsadvokat for SØIK.

Sagen er den første af en række sager i et større sagskompleks, som SØIK har startet på baggrund af en underretning fra en bank til Hvidvasksekretariatet. 

»SØIK blev sidste år styrket med flere medarbejdere bl.a. for at kunne gennemføre efterforskning i flere hvidvasksager. Styrkelsen har givet mulighed for, at SØIK kan starte flere efterforskninger på baggrund af efterretninger fra Hvidvasksekretariat. Disse efterretninger bygger ofte på oplysninger fra bankerne, og der er derfor god grund til at rose bankerne for at videregive vigtig information til Hvidvasksekretariatet, ligesom sagen også viser, at hele det system, der er sat op for at komme hvidvask til livs, er effektivt. Det forebygger svindel ved at gøre hvidvask sværere, og det hjælper til, at hvidvask bliver afdækket, retsforfulgt og straffet hårdt, når det foregår,« siger Per Fiig.

Manden blev dømt for hvidvask af i alt 8.193.087,52 kr. og forsøg på hvidvask af 641.655,92 kr. Selskabet, som blev brugt til hvidvask og som nu er under konkurs, blev idømt en bøde på 4.100.000 kr., og der blev konfiskeret 641.655,92 kr. hos selskabet.

Manden blev i øvrigt frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i Danmark eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset i fem år. Han udtog sig betænkningstid i forhold til anke af sagen.
 

For yderligere oplysninger kontakt Jens Fuglsang Edelholt på tlf. 30334689.