47-årig idømt rekordbøde på over 800.000 kroner for at overtræde hvidvasklovens kontantforbud

47-årig idømt rekordbøde på over 800.000 kroner for at overtræde hvidvasklovens kontantforbud
18. februar 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

En mand på 47 år er ved Retten i Aarhus idømt en historisk høj bøde for at have solgt over 900 biler og modtaget betaling i kontanter fra 2013 til 2015.

En 47-årig mand er ved Retten i Aarhus idømt en historisk høj bøde på 838.000 kroner for at overtræde kontantforbuddet i Hvidvaskloven i forbindelse med salg af flere end 900 biler til udlandet.

Ifølge hvidvasklovens § 5 må erhvervsdrivende ikke modtage 50.000 kroner eller derover i kontantbetalinger. Bestemmelsen har til hensigt at dæmme op for kriminelles mulighed for at bringe sorte penge i omløb - f.eks. ved køb af genstande hos erhvervsdrivende for derigennem at vaske pengene hvide. 

Den regel er med til at gøre det sværere for kriminelle at hvidvaske penge, siger anklager Andreas Juul Bjørn fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der har ført sagen ved retten i Aarhus.

»Det er vigtigt at forstå, at reglen ikke kriminaliserer alle handler, som sker ved brug af kontanter, men hvis vi skal have et effektivt værn mod hvidvask, så bliver vi nødt til at begrænse brugen af kontanter i erhvervslivet. Reglen er sådan set også en retssikkerhedsgaranti for de erhvervsdrivende. Den er med til at gøre det sværere for kriminelle at hvidvaske penge gennem forretning med godtroende erhvervsdrivende,« siger Andreas Juul Bjørn.  

I sagen fra Aarhus var der blevet solgt og eksporteret over 900 biler til udenlandske købere. Nogle af bilerne havde en værdi på over 50.000 kroner. Andre biler havde isoleret set en værdi under 50.000 kroner, men blev solgt i ”bunker” til den samme køber. 

»Det betyder med andre ord, at selvom en køber eksempelvis har købt tre biler af den erhvervsdrivende, der hver især har en værdi på under 50.000 kr., men hvor bilernes samlede værdi overstiger 50.000 kroner, så må sælgeren ikke modtage pengene kontant, hvis handlerne er foretaget på en gang. Ellers ville det være nemt at omgå kontantforbuddet,« siger Andreas Juul Bjørn.

Bødestraffen i sager om overtrædelse af kontantforbuddet udregnes efter en fast takst. 

»Det er en meget stor bøde, men omvendt er der også tale om et meget stort antal biler. Reglerne, som stammer fra blandt andet EU’s hvidvasksdirektiver, gør det klart, at bøden skal være effektiv og have en afskrækkende effekt på de erhvervsdrivende. Signalet fra lovgiver er klar; det er dyrt ikke at overholde hvidvaskloven,« siger Andres Juul Bjørn.

Han understreger, at der i den konkrete sag fra Aarhus ikke har været mistanke om, at der blev hvidvasket penge. Sagen har således alene handlet om, at domfældte modtog kontantbeløb i strid med hvidvasklovens kontantforbud.

Det vides pt. ikke om den dømte anker dommen.  

 

Pressehenvendelser kan ske til Jens Fuglsang Edelholt på 30334689.