62 anmeldelser til SØIK i relation til hjælpepakker

62 anmeldelser til SØIK i relation til hjælpepakker

29. juni 2020

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har nu modtaget 62 anmeldelser om forhold i relation til hjælpepakkerne.

Tallene er opdateret til og med 28.06. 2020 og fremgår af dette faktaark. 

Tallene forventes opdateret næste gang den 3. august.