72-årig mand idømt fængselsstraf og bøde for markedsmanipulation

72-årig mand idømt fængselsstraf og bøde for markedsmanipulation

16. december 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

I over 100 tilfælde over en tre-årig periode solgte en 72-årig mand en mængde aktier i bunden af handelsspændet, der blev efterfulgt af et køb af en mindre mængde aktier i toppen af handelsspændet, hvilket resulterede i, at kursen steg. I dag blev han idømt fem måneders fængsel for markedsmanipulation ved retten i Svendborg. To måneder skal afsones nu, og tre måneder gøres betinget.

En 72-årig mand er ved retten i Svendborg idømt fem måneders fængsel for markedsmanipulation. To måneder skal afsones nu, mens resten af straffen er betinget. Han blev også idømt en bøde på 50.000 kr. 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) efterforskede sagen på baggrund af en politianmeldelse fra Finanstilsynet. Finanstilsynet var blevet opmærksom på mandens handelsaktivitet, da de havde fået flere underretninger fra Nasdaq Copenhagen og hans bank. Handelsaktiviteten var mistænkelig, fordi der i over 100 tilfælde over en tre-årig periode blev solgt en mængde aktier i bunden af handelsspændet, der blev efterfulgt af et køb af en mindre mængde aktier i toppen af handelsspændet, hvilket resulterede i, at kursen steg. 

Derudover havde manden, der havde betydelig erfaring med at handle med værdipapirer og havde en større formue, også i flere tilfælde handlet med sig selv som modpart over børsen. 

Der kunne ikke påvises en direkte gevinst, men retten i Svendborg var enig med anklagemyndigheden i, at adskillige salg af aktier efterfulgt af køb af små mængder aktier var ulovlig markedsmanipulation. Derfor idømte retten manden fem måneders fængsel, hvoraf to skal afsones nu, og resten er betinget. Han blev også idømt en tillægsbøde på kr. 50.000, oplyser Natalie Pressler, der er anklager hos SØIK. 

»Det er strafbart at handle med værdipapirer på en måde, hvor man forsøger at påvirke kursen eller at få det til at se ud som om, der er mere interesse for en aktie, end der reelt er. Også selv om man ikke får en direkte gevinst ud af det. Markedet bliver overvåget og ulovlig adfærd bliver opdaget. Sagerne efterforskes grundigt og dagens dom viser med al tydelighed, at der bliver slået hårdt ned, når man forsøger at vildlede markedet,« siger Natalie Pressler. 

Der er 14 dages frist til at anke dommen.

 

For pressehenvendelser kontakt Jens Fuglsang Edelholt på tlf. 30334689