Advokat idømt 4 år og 6 måneders fængsel i svindelsag

Advokat idømt 4 år og 6 måneders fængsel i svindelsag
31. januar 2020

Den tidligere advokat Susanne Fryland er i Østre Landsret i dømt 4 år og 6 måneders fængsel for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed og forsøg på skyldnersvig.

Hun skulle som advokat forvalte midler fra Producentforeningen, men var i stedet med til at overfakturere for ikke under 85 mio. kroner. Den grove svindel, der stod på over en årrække, resulterede i dag i en dom ved Østre Landsret på 4 år og 6 måneders fængsel til den tidligere advokat Susanne Fryland.

Det oplyser senioranklager Andreas Laursen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

»Det er en hård straf, men der er også tale om svindel for et meget stort millionbeløb og en grov overtrædelse af straffeloven. Sagen er udtryk for et alvorligt brud på den tillid, der skal være mellem advokater og klienter, og derfor er vi i SØIK tilfredse med dagens dom fra Østre Landsret,« siger Andreas Laursen.

Susanne Fryland var advokat i det daværende Johan Schlüter advokatfirma og direktør i det daværende Registrering Danmark, der stod for at modtage og fordele rettighedsmidler til film- og tv-producenter på vegne af Producentforeningen. Sammen med en anden advokat, der blev idømt fire års betinget fængsel i byretten, svindlede Susanne Fryland for et stort millionbeløb. Der blev overfaktureret og pengene blev blandt andet brugt til at dække underskud i andre af advokaternes selskaber. 

Susanne Fryland blev endvidere fundet skyldig et yderligere et forhold af mandatsvig for godt fem mio. kroner og blev derudover frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre. 

Desuden blev en tredje advokat idømt seks måneders betinget fængsel af Østre Landsret for sin rolle –  sammen med de to øvrige – i forsøg på skyldnersvig, samt for at have givet urigtige og vildledende oplysninger i advokatfirmaets og Registrering Danmarks regnskaber. Han blev endvidere frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed i et år.

Pressehenvendelser kan rettes til 72 68 90 08.