Agger Indefra: »Anklagerne er ordentlige mennesker«

Agger Indefra: »Anklagerne er ordentlige mennesker«
16. november 2018
Af Henrik Madsen

Statsadvokaten i Viborg har haft den anerkendte tv-dokumentarist Anders Agger med som en flue på væggen. »Anklagerne er ordentlige mennesker – så jeg stemmer for retssamfundet,« siger Anders Agger efter besøget. Resultatet kan ses mandag 19. november.

Der er historiefortællere. Og så er der Anders Agger. Den høje vestjyske mand med den – for en 54-årig mand – imponerende, halvlange hårpragt og det lettere drengede ansigt har gang på gang taget danskerne med om bag kulissen hos personer og miljøer, hvor de færreste har adgang.

Han har gennem årtier med sin diskrete og respektfulde tilstedeværelse givet os varme og ærlige portrætter af blandt andre et nonnekloster, et krisecenter for mænd, et hospice og udrejsecenter Kærshovedgård. Når hans behagelige, jyske dialekt flyder ud gennem højtalerne som Kærgaarden, der smøres på en varm morgenbolle, så lytter de fleste efter.

Nu har den prisbelønnede journalist og dokumentarist for første gang lagt vejen forbi anklagemyndigheden. Nærmere bestemt har Statsadvokaten i Viborg (SAV) haft Anders Agger med inde i myndighedens ’maskinrum’ hen over et par uger i slutningen af sensommeren 2018.

Her fulgte han senioranklagerne Rikke Holm Simonsen og Jesper Rubow tæt i forbindelse med to forskellige straffesager, som de hver især førte, mens optagelserne til udsendelsen foregik. Derudover interviewede han vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen under et besøg hos SAV.

»Jeg synes, at anklagemyndighedens arbejde – og det, der foregår i retten – er noget af det fineste udtryk, vi har for, at samfundet tilsyneladende hænger sammen trods alt. Jeg blev bestyrket i, at det er en god ide at have retssamfundet – så ja, jeg stemmer for retssamfundet,« lyder det fra Anders Agger, da AnklagerNet spørger ham om, hvad han fik med sig efter at have lavet optagelserne med anklagemyndigheden.


Anklagere er ordentlige mennesker
Anders Agger, hvilke værdier forbinder du med anklagemyndigheden og dens medarbejdere efter at have fulgt dem på tæt hold?

»Ordentlighed. Anklagerne er ordentlige mennesker. I udsendelsen kommer vi også ind på, at der skal køre en straffesag mod en af jeres egne anklagere. Men selv om der kommer sådan et skud direkte ind i hjertet af myndigheden, så træder systemet i kraft og fungerer,« fremhæver Anders Agger.

Han tilføjer, at da han og tv-holdet havde lavet udsendelsen Indefra om forsvarerne Henrik Stagetorn og Karoline Normanns arbejde i 2014, så ville de også lave en udsendelse om den anden side - anklagemyndigheden. Vi skulle dog frem til 2018, før udsendelsen blev en realitet.


Nervøse før optagelserne
Det var med en vis spænding og usikkerhed, at Statsadvokaten i Viborg valgte at stille op som repræsentanter for anklagemyndigheden.

»Jeg vil godt indrømme, at vi var lidt nervøse forud for optagelserne. Vi vidste jo nu engang ikke, hvad tv-holdet ville tage med i den færdige udsendelse, og hvad man egentlig fik sagt, mens kameraet var tændt. Men jeg synes, at udsendelsen har fået det ønskede udtryk,« lyder det fra vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Jakob Berger Nielsen lægger heller ikke skjul på, at han som leder næsten ikke kunne få armene ned, da han så den færdigklippede udsendelse, herunder de to senioranklageres retsarbejde.

»Jeg tænkte: Hold da op, mand! Hvis det er sådan, de præsterer i retten, så bliver man altså stolt som leder i anklagemyndigheden. Vores anklagere fremstår fagligt dygtige og håndterer sagerne godt,« lyder det fra Jakob Berger Nielsen.


Genkendeligt billede af vores arbejde
Hos anklagemyndighedens kommunikationschef, Mikkel Thastum, er der også stor tilfredshed med udsendelsen og det billede, den giver af anklagemyndighedens arbejde.

»Det er altid vigtigt, at vi i anklagemyndigheden fortæller borgerne om, hvad vi laver – og hvorfor vi gør det. Det er på langt sigt simpelthen en forudsætning for vores virke, at vi medvirker i inspirerende fortællinger om os selv – også i fjernsynet, når det er muligt og relevant. Anders Aggers rolige facon og udsendelse kommer i dybden med vores arbejde, værdier og medarbejdere, og jeg tror også, at mange af os kan genkende sig selv i den fortælling, der bliver vist,« siger kommunikationschef for anklagemyndigheden, Mikkel Thastum.

Kommunikationschefen understreger, at han er meget tilfreds med, at der er også er blevet plads til denne form for grundig og stadig meget interessante udsendelse om anklagemyndighedens arbejde.


Fokus på straffesager
Vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen mener også, at udsendelsen giver et både realistisk og repræsentativt indtryk af anklagernes arbejde og hverdag. Han bemærker dog, at han godt kunne have tænkt sig, at der var blevet plads til andet end straffesager i fortællingen. Som for eksempel, at der også indgår tilsyn og erstatningssager i statsadvokaturens arbejde. Men han er helt afklaret med, at Anders Agger & Co. fravalgte det i deres endelige vinkling.

Anders Agger lægger da heller ikke skjul på, at det især var under optagelserne i retten, at han blev grebet af anklagemyndighedens vigtighed for samfundet.

»Der ligger en gedigen gang samfundsjournalistik i at fortælle om anklagemyndigheden. Når man sidder inde i retten, så overgår virkeligheden fiktionen. Der går det op for én, at det er alvorligt det her. Man bliver som borger mindet om, at der går en lige linje mellem, hvad der sker ude i samfundet og virkeligheden og det, der efterfølgende afgøres i retten,« siger Anders Agger.

For sådan er det, når Anders Agger inviterer udefra og ind. Det skaber en slags journalistik, som åbner for nogle ’frekvenser’, der ellers ikke så ofte sendes på. Når hans fløjlsbløde speakerstemme har guidet danskerne gennem knap en times tv om anklagemyndighedens samfundsrolle mandag aften, og udsendelsen toner ud, sidder de fleste seere forhåbentlig tilbage med et indtryk af, at verden, som de kender den, også består i morgen. Med anklagemyndigheden som en af grundpillerne, der er med til at holde det hele oppe og kørende.


”Indefra med Anders Agger” om anklagemyndigheden bliver sendt mandag 19. november kl. 21.30 på DR2 og bliver også tilgængelig på www.dr.dk.